JPK - Jednolity Plik Kontrolny

- elektroniczne kontrole księgowości przedsiębiorstw

Prowadzenie księgowości przy pomocy programów komputerowych zobowiązuje przedsiębiorców do udostępniania organom kontrolnym treści prowadzonych ewidencji w jednym standardowym formacie. Jednolity Plik Kontrolny ma za zadanie ułatwiać i usprawniać proces kontroli. Przedsiębiorcy zobowiązani są przepisami prawa składać raporty na rzecz organów skarbowych w jednolitym formacie, a to zobowiązuje ich do korzystania wyłącznie z takich programów, które plik kontrolny generują lub pozwalają na jego utworzenie.

JPK_VAT w wersji trzeciej (3) – do wykorzystania od stycznia 2018 r.

Raporty JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT należy sporządzać w pliku w aktualnej wersji struktury logicznej. Ministerstwo Finansów poinformowało, że za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą -  JPK_VAT (2), natomiast za okresy od stycznia 2018 r. stosować należy wersję trzecią – JPK_VAT(3). Plik w tej wersji dotyczył będzie zatem wszystkich mikroprzedsiębiorców, których dopiero obejmuje obowiązek raportowania JPK_VAT. JPK_VAT w wersji 3 dostępne jest już w programie fillUp.

Zmiany JPK w 2017 roku - zmiana struktury i JPK bez e-podpisu

Od 1 stycznia 2017 r. stosować należy nowe struktury plików JPK – dla ewidencji VAT oraz dla księgi przychodów i rozchodów. W obu przypadkach zmiany mają charakter doprecyzowujący, niemniej struktury w niektórych miejscach zmieniły się na tyle, że dotychczas stosowane rozwiązania nie będą wystarczającymi, żeby spełnić wymagania wymaganych raportów.

W programie fillUp przygotujesz i wyślesz pliki JPK

Formularze z obsługą i wysyłką plików JPK w fillUp:

Przyjazna wysyłka plików JPK na serwery Ministerstwa Finansów 

Do programu fillUp możesz wczytać pliki XML w standardzie JPK (bez ograniczeń liczby pozycji), z automatycznym podziałem na części jeśli przekroczą limit wielkości plików. Aplikacja automatycznie zweryfikuje poprawność wczytanych danych i wyświetli miejsca błędu w importowanym pliku XML.
Poprawnie zweryfikowany plik JPK wyślesz wygodnie z fillUp tak jak e-deklaracje z pełną obsługą statusu i historią wysyłek. 
Program można łatwo wywołać z innego programu księgowego, (linii komend) z odpowiednimi parametrami dostosowując go do swoich potrzeb.