JPK_VAT w wersji trzeciej (3) – do wykorzystania od stycznia 2018 r.

Raporty JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT należy sporządzać w pliku w aktualnej wersji struktury logicznej. Ministerstwo Finansów poinformowało, że za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą -  JPK_VAT (2), natomiast za okresy od stycznia 2018 r. stosować należy wersję trzecią – JPK_VAT(3). Plik w tej wersji dotyczył będzie zatem wszystkich mikroprzedsiębiorców, których dopiero obejmuje obowiązek raportowania JPK_VAT. JPK_VAT w wersji 3 dostępne jest już w programie fillUp.

Aktualna wersja JPK_VAT zawiera szereg zmian, które wpłyną na zasady raportowania ewidencji VAT przez podatników:

  • W pozycji „CelZlozenia” - złożenie JPK będzie oznaczane wartością „0”, a korekty będą numerowane od 1 do 999 – każda korekta będzie miała przydzielony własny numer, dzięki czemu bezproblemowo będzie można odnaleźć poszczególne pliki zgodnie ze stanem na określoną datę; w poprzedniej wersji (jPK_VAT92) możliwe było wskazanie pierwszej wysyłki - poprzez wskazanie wartości „1” oraz korekty przesyłanego uprzednio pliku - poprzez oznaczenie jej wartością „2” (wszystkie korekty zawierały zatem oznaczenie „2”);
  • Elementem struktury będzie NazwaSystemu, czyli oznaczenie środowiska (np. programu księgowego, programu do sporządzania JPK), z którego pochodzą dane,
  • w sekcji nagłówek JPK_VAT zrezygnowano z DomyslnyKodWaluty (podatnik sam wybierze odpowiednią), oraz z pozycji KodUrzedu.
  • Wśród danych identyfikacyjnych obligatoryjne składającego JPK_VAT pozostały jedynie: NIP (NIP) oraz nazwa składającego podmiotu (PelnaNazwa), pozostałych danych, w tym adresu nie należy wypełniać (plik zostanie przyjęty bez ich podania – organ ustala dane adresowe na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego i nadanego numeru NIP),
  • Dodatkowym polem fakultatywnym stał się adres e-mail, mający za zadanie ułatwić kontakt w przypadku problemów w danymi w pliku.
Pliki JPK_VAT za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą. Nowa struktura ma być wykorzystywana dopiero od rozliczenia stycznia (w tym pierwszego miesiąca I kwartału u rozliczających się kwartalnie) 2018 r.