Metody przekazania plików JPK oraz e-podpis

Jednolity Plik Kontrolny w JPKomat można podpisywać:

  • od wersji fillUp 5.2.1 podatnicy, będący osobami fizycznymi mogą wysyłać pliki JPK_VAT i jako autoryzację wysyłki stosować kwotę przychodu z deklaracji PIT składanej w ubiegłym roku, podobnie jak odbywa się to przy wysyłce e-Deklaracji, 
  • profilem zaufanym, uwierzytelnionym w koncie ePUAP,
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym (e-podpis).

O ile bezpiecznym podpisem elektronicznym posługiwać się może wyłącznie dana osoba fizyczna, to konto w ePUAP założone może zostać zarówno dla osoby fizycznej, jak i dla podatnika - osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowiści prawnej. Tworzenie konta dla podmiotu jest dokonywane przez użytkownika zarejestrowanego (czyli osoby fizycznej posiadającej już konto w ePUAP) działającego w imieniu podmiotu i wymaga podania:

  • nazwy podmiotu
  • identyfikatora podmiotu;
  • numeru REGON, jeżeli został nadany temu podmiotowi.
Pobierz fillUp - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Weryfikacja danych w trakcie zakładania profilu zaufanego może odbywać się online lub poprzez wizytę w punkcie weryfikującym podatnika. 

Korzystanie z e-podpisu wymaga okresowej aktualizacji i jest odpłatne. W przypadku założenia i korzystania z profilu zaufanego jak i dalszego korzystanie - nie zmusza do wnoszenia jakichkolwiek opłat.

Wysyłka JPK_VAT oraz pozostałych plików JPK podpisanych profilem zaufanym ePUAP odbywać może się z poziomu aplikacji fillUp. Po przygotowaniu ewidencji, podatnik uzyska informację o rodzaju podpisu, jaki może zastosować (e-podpis lub profil zaufany). Alternatywą dla takiego rozwiązania pozostaje oczywiście również export przygotowanego pliku w programie fillUp i wysłanie go z poziomu własnego konta na platformie ePUAP.   

UWAGA!

Z e-podpisu lub ePUAP nie muszą korzystać podmioty, które nie wysyłają, lecz przekazują dane w pliku XML na elektronicznych nośnikach danych oraz podmioty, które nie będą zobowiązane do przekazywania ewidencji na rzecz organów skarbowych (np. drobni przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia w VAT, którzy nie korzystają przy sporządzaniu księgowości z programów komputerowych). W przypadku plików JPK_VAT wysyłka elektroniczna (czyli e-podpis lub ePUAP) będą konieczne bo pliku nie można dostarczać na elektronicznym nośniku danych.