JPK_VAT w wersji trzeciej (3) – do wykorzystania w 2018 r.

Raporty JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT należy sporządzać w pliku w aktualnej wersji struktury logicznej.  Do rozliczeń okresów 2018 roku stosować należy wersję trzecią pliku JPK – JPK_VAT(3). Plik w tej wersji dotyczył będzie zatem wszystkich mikro, amłych, średnich i dużych przedsiębiorców. JPK_VAT w wersji 3 dostępne jest w programie fillUp.

JPK_VAT za 2018 r. zawiera szereg zmian, które wpływają na zasady raportowania ewidencji VAT przez podatników. Istnieją różnice w stosunku do pliku składanego w wersji nr 2 - z którego korzystano dla rozliczeń roku 2017 r.:

  • W pozycji „CelZlozenia” - złożenie JPK będzie oznaczane wartością „0”, a korekty będą numerowane od 1 do 999 – każda korekta będzie miała przydzielony własny numer, dzięki czemu bezproblemowo będzie można odnaleźć poszczególne pliki zgodnie ze stanem na określoną datę; w poprzedniej wersji (jPK_VAT92) możliwe było wskazanie pierwszej wysyłki - poprzez wskazanie wartości „1” oraz korekty przesyłanego uprzednio pliku - poprzez oznaczenie jej wartością „2” (wszystkie korekty zawierały zatem oznaczenie „2”);
  • Elementem struktury będzie NazwaSystemu, czyli oznaczenie środowiska (np. programu księgowego, programu do sporządzania JPK), z którego pochodzą dane,
  • w sekcji nagłówek JPK_VAT zrezygnowano z DomyslnyKodWaluty (podatnik sam wybierze odpowiednią), oraz z pozycji KodUrzedu.
  • Wśród danych identyfikacyjnych obligatoryjne składającego JPK_VAT pozostały jedynie: NIP (NIP) oraz nazwa składającego podmiotu (PelnaNazwa), pozostałych danych, w tym adresu nie należy wypełniać (plik zostanie przyjęty bez ich podania – organ ustala dane adresowe na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego i nadanego numeru NIP),
  • Dodatkowym polem fakultatywnym stał się adres e-mail, mający za zadanie ułatwić kontakt w przypadku problemów w danymi w pliku.

Uwaga!

Poprzednie wersje pliku JPK_VAT pozostają aktualne. Korekty plików za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą -  JPK_VAT (2).