JPK_VDEK a termin zapłaty podatku VAT

Składanie pliku JPK_VDEK nie wpływa na termin zapłaty podatku. Nie trzeba go płacić w dacie złożenia pliku, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca po miesiącu rozliczenia podatku. W zależności od tego, czy zlikwidowane zostaną kwartalne rozliczenia podatku, podatek w 2019 r. będzie płacony albo w systemie miesięcznym, albo kwartalnym.