JPK_VDEK a zwolnienia z podatku VAT, a brak transakcji

Podatnicy zwolnieni z podatku VAT nie mają obowiązku przygotowywać JPK_VDEK.

Podatnicy, zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT zmuszeni są przygotowywać deklaracje również za okresy, w których nie wykonywali czynności opodatkowanych. Dotyczy to zarówno okresów, w których wykazywane są czynności uprawniające do odliczenia podatku, jak i okresów, w których również tego rodzaju aktywności (czynności) nie było.