Metoda kasowa a JPK

Podatnicy stosujący metodę kasową rozliczeń VAT w pliku JPK:

  • w ramach podsumowania w tym pliku ewidencji sprzedaży wprowadzają czynności opodatkowane:
    • w dacie zapłaty za towar lub usługę, przy czym zapłata w części powoduje obowiązek wprowadzenia do ewidencji danej transakcji w tej części, a po dokonaniu każdej kolejnej płatności – wprowadza się do ewidencji każdą kolejną część – przy transakcji z podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny; płatności następujące po wystawieniu „faktury VAT – metoda kasowa” – należy każdorazowo wprowadzać w wierszach ewidencji sprzedaży ze wskazaniem tego samego numeru faktury, płatności przed wydaniem towaru (zaliczki) powinny być osobno dokumentowane fakturami zaliczkowymi i wprowadzane do ewidencji z numerem takich faktur,
    • przy braku zapłaty w terminie 180 dni od terminu wydania towaru lub realizacji usług - w transakcji z konsumentami lub podatnikami innymi niż zarejestrowani jako VAT czynni – księgować należy nie później niż 180 dni licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.   

Uwaga

Bez znaczenia pozostaje data dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi a także ostateczna data wymagalności, przewidziana umową (powyższe zasady dotyczą zarówno rozliczeń wymagalnych, przedawnionych, jak i niewymagalnych jeszcze). Dla ujęcia w ewidencji sprzedaży liczy się wyłącznie data zapłaty (podstawienia do dyspozycji) albo ww. 180 dzień po dokonaniu dostawy lub usługi.

  • w ramach rozliczenia wynikającego z ewidencji zakupu – w dacie zapłaty w całości lub w części za towar lub usługę (odpowiednio rozliczenie w całości lub w części w zależności od dokonania płatności w całości lub w części). Organy podatkowe uznają, że mali podatnicy mają prawo do odliczenia VAT naliczonego (w części zapłaconej przez podatnika) także w przypadku częściowego uregulowania należności (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 20 czerwca 2014 r., nr IBPP2/443-266/14/WN).
Pobierz fillUp - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Uwaga

W JPK_VAT nie ma szczególnego pola, na którym należy wykazywać transakcje rozliczane metodą kasową. Podatnik wprowadza w ewidencjach zakupu i sprzedaży VAT czynności w datach powstania obowiązku podatkowego według stawek dla niego właściwych. Zastosowanie metody kasowej wynika wyłącznie ze zgłoszenia CEIDG / VAT-R.  

Uwaga

Rozliczający się metodą kasową mogą dokonywać czynności, w których obowiązek podatkowy  lub prawo odliczenia podatku może następować na zasadach ogólnych, innych niż kasowe (np. transakcje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, rozliczenie tzw. odwrotnym obciążeniem), bez stosowania metody kasowej. W efekcie również w ewidencjach VAT, jak i w pliku JPK stosujący metodę kasową wykażą transakcje rozliczane na zasadach ogólnych. Transakcje trafiają do pól właściwych dla czynności danego rodzaju, a zatem osobno wykazać należy w JPK:

  • rozliczenia podatku według stawek 23,8,5,3,0% - stosując metodę kasową,
  • transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • transakcje importu usług, odwrotnego obciążenia itp.