Przygotowanie plików JPK

Przedsiębiorcy muszą przygotować do wysyłki plik według określonego standardu. Oczywiście w praktyce to program księgowy powinien spełniać warunki exportu księgowości w formacie pliku JPK, niemniej przedsiębiorca musi korzystać z takich rozwiązań, które powyższy warunek – wymaganie – spełniają.

Po stronie przedsiębiorcy (korzystającego z programów księgowych czy systemów ERP) leży obowiązek, by plik JPK przygotowany był w formacie XML zgodnym z formatem XSD, przy czym schemat podany jest przez Ministerstwo Finansów: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

Oznacza to, że plik XML musi posiadać tak pogrupowane treści i dane, by odpowiadać standardowi, w jakim informacje powinny być przedstawiane Ministerstwu Finansów. Wdrożone muszą zostać zatem schematy zgodne ze wzorami ksiąg podatkowych, a dane importowane powinny być do odpowiednich kolumn plików JPK z prowadzonych ksiąg i dokumentów.

Schematy plików XML udostępnione zostały przez Ministerstwo Finansów. Na ich podstawie tworzone musi być oprogramowanie, które pozwalać będzie eksportować dane z własnych programów księgowych do plików JPK:
http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/-/asset_publisher/2NoO/content/struktury-jpk

Każdy z dokumentów opisanych właściwym schematem ma stanowić osobny plik XML. W efekcie jeśli organ podatkowy zażąda dostarczenia np. księgi podatkowej wraz z dokumentami księgowymi, to spowoduje to konieczność wysyłki wielu plików XML.

Wygenerowany dokument JPK zostanie skompresowany algorytmem zip oraz dzielony na części o wielkości nie przekraczającej 60MB.

Skompresowane pliki będą szyfrowane. Do szyfrowania plików wykorzystany będzie algorytm AES256, z kluczem szyfrującym wygenerowanym po stronie przedsiębiorcy. Po dokonaniu wysyłki podpisanych podpisem kwalifikowanym oraz przekazaniu danych, wysyłający pliki JPK przedsiębiorca, otrzyma potwierdzenie odbioru.