Zmiany JPK w 2017 roku - zmiana struktury i JPK bez e-podpisu

MF zmieniło struktury JPK_VAT i JPK_KPIR. 

Od 1 stycznia 2017 r. stosować należy nowe struktury plików JPK – dla ewidencji VAT oraz dla księgi przychodów i rozchodów. W obu przypadkach zmiany mają charakter doprecyzowujący, niemniej struktury w niektórych miejscach zmieniły się na tyle, że dotychczas stosowane rozwiązania nie będą wystarczającymi, żeby spełnić wymagania wymaganych raportów.

W zakresie VAT_JPK zmiany dotyczą przede wszystkim:

  • pola „cel złożenia” dodano wariant 2 – złożenie korekty. Do tej pory możliwe było wyłącznie wskazanie, że chodzi o złożenie ewidencji, a nie o jej skorygowanie.
  • W części „SprzedazWiersz” dodano element „NrKontrahenta” (NIP, NIP -UE nabywcy). Zgodnie z opisem pola chodzi o numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej
  • obowiązkowego wprowadzenia danych w pola NazwaKontrahenta oraz AdresKontrahenta.
  • W części „ZakupWiersz” dodano element wpisywany obowiązkowo - DataZakupu.

Struktury w nowych wersjach nie zostały wprowadzone aktem prawnym lecz jedynie przedstawieniem ich na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W efekcie takiego zabiegu z opisu plików wynika jedynie – że są to wersje obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Pytaniem pozostaje w jakich wersjach należy od 2017 r. raportować dotychczasowe okresy – czy w wersji dotychczasowej, czy w wersji nowej oraz czy wprowadzona zmianą, nowa możliwość korekt VAT_JPK dotyczy okresów od 2017 czy również wcześniejszych.  

W zakresie KPIR_JPK obowiązek raportowania dotyczy wyłącznie okresu od 1 lipca 2018 r. Nowa struktura wprowadzana jest jako wersja od 1 stycznia 2017 r. Wszystkie raporty KPiR w wersji JPK tworzone w 2018 r. muszą zatem być tworzone według nowej wersji struktury KPIR_JPK.

JPK od 2018 r. albo z płatnym e-podpisem, albo uwierzytelnione bezpłatnym profilem zaufanym  

Oprócz bezpiecznego podpisu elektronicznego (e-podpisu), JPK_VAT oraz pozostałe raporty JPK moża wysyłać uwierzytelnieniem za pomocą profilu podatnika w ePUAP. Profil założyć można bez posiadania e-podpsu - poprzez wizytę w punkcie weryfikacyjnym albo online - poprzez bank podatnika. Podpisanie raportu JPK_VAT profilem zaufanym ePUAP może odbywać się z poziomu aplikacji fillUp lub bezpośrednio po sporządzeniu w programie fillUp ewidencji zakupu i sprzedaży - w profilu na stronach internetowych e-administracji.

Od wersji fillUp 5.2.1 podatnicy, będący osobami fizycznymi mogą wysyłać pliki JPK_VAT i jako autoryzację wysyłki stosować kwotę przychodu z deklaracji PIT składanej w ubiegłym roku, podobnie jak odbywa się to przy wysyłce e-Deklaracji.

 więcej informacji >>