Zwolnienie z VAT a JPK

Podatnicy zwolnieni z VAT ze względu na obrót (do 200.000 zł rocznie) nie muszą przygotowywać plików JPK. Obowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży VAT. Dopiero po przekroczenie wartości sprzedaży – 200.000 zł rocznie zmusza do zaprowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży i składania raportów VAT_JPK.

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej przekroczy kwotę 200.000 zł zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (u podatników rozpoczynających działalność, w pierwszym roku kwota ta jest ustalana proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności). W takim przypadku pierwszy raport JPK przygotować należy za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia limitu zwolnienia z VAT. Raportem objąć należy wyłącznie okres po przekroczeniu limitu. Transakcji, które prowadzone były do dnia przekroczenia limitu 200.000 zł nie wyszczególnia się.

W przypadku powrotu do zwolnienia, ostatni raport składa się za miesiąc przed tym powrotem. Okresów zwolnienia z VAT nie ujmuje się w JPK_VAT.

Pobierz fillUp - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Podatnicy zarejestrowani jako VAT czynni mogą oprócz działalności opodatkowanej prowadzić również transakcje zwolnione przedmiotowo z VAT (czyli transakcje od których VAT się nie nalicza, np. usługi medyczne, finansowe, ubezpieczeniowe). Ze względu na to, że obowiązani są składać raporty JPK_VAT, mają również obowiązek takie transakcje ujmować w ewidencji sprzedaży VAT i wyszczególniać w raportach VAT:

  • osobno transakcje opodatkowane według poszczególnych stawek lub rodzajów czynności opodatkowanych (np. import, WDT, WNT, odwrotne obciążenie),
  • osobno transakcje zwolnione z VAT.

Po stronie nabyć (w ewidencji zakupów VAT i JPK_VAT) - u podatników prowadzących czynności opodatkowane i zwolnione z VAT - wykazywać należy wyłącznie transakcje związane z działalnością opodatkowaną, w tym czynności i VAT ustalane na zasadzie proporcji (gdy towar lub usługa jest w części. Zatem do JPK trafiają kwoty generujące prawo odliczenia VAT, w związku z tym jeżeli nabyty towar lub usługa :

  • zawiera VAT i wykorzystywana jest do celów opodatkowanych – wykazuje się ją w ewidencji zakupu VAT w całości,
  • są zwolnione z VAT – nie wykazuje się ich w ogóle w ewidencji zakupu  VAT,
  • są opodatkowane ale w całości wykorzystywane do działalności zwolnionej z VAT – nie wykazuje się ich w ewidencji zakupu VAT,
  • są opodatkowane VAT po stronie nabywcy (odwrotne obciążenie) – wykazuje się je w ewidencji sprzedaży oraz odpowiednio ewidencji zakupu,
  • są  wykorzystywane dla celów opodatkowanych jedynie częściowo – należy odliczenia dokonać na zasadzie proporcji ustalanej na podstawie obrotu z roku poprzedniego (szczegółowo zasady wskazane w art. 90 ust. O VAT), zarówno kwotę netto jak i VAT wprowadza się wówczas proporcjonalnie, zgodnie z tą proporcją, a na koniec roku dokonuje się odpowiedniej korekty,
  • są wykorzystywane do celów działalności pozostającej poza podatkiem VAT (np. działalność jednostek samorządu terytorialnego) – nie wykazuje się ich w ewidencji zakupu VAT.