Zmiany JPK w 2017 roku - zmiana struktury i JPK bez e-podpisu

MF zmieniło struktury JPK_VAT i JPK_KPIR. 

Od 1 stycznia 2017 r. stosować należy nowe struktury plików JPK – dla ewidencji VAT oraz dla księgi przychodów i rozchodów. W obu przypadkach zmiany mają charakter doprecyzowujący, niemniej struktury w niektórych miejscach zmieniły się na tyle, że dotychczas stosowane rozwiązania nie będą wystarczającymi, żeby spełnić wymagania wymaganych raportów.

W zakresie VAT_JPK zmiany dotyczą przede wszystkim:

  • pola „cel złożenia” dodano wariant 2 – złożenie korekty. Do tej pory możliwe było wyłącznie wskazanie, że chodzi o złożenie ewidencji, a nie o jej skorygowanie.
  • W części „SprzedazWiersz” dodano element „NrKontrahenta” (NIP, NIP -UE nabywcy). Zgodnie z opisem pola chodzi o numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej
  • obowiązkowego wprowadzenia danych w pola NazwaKontrahenta oraz AdresKontrahenta.
  • W części „ZakupWiersz” dodano element wpisywany obowiązkowo - DataZakupu.

Struktury w nowych wersjach nie zostały wprowadzone aktem prawnym lecz jedynie przedstawieniem ich na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W efekcie takiego zabiegu z opisu plików wynika jedynie – że są to wersje obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Pytaniem pozostaje w jakich wersjach należy od 2017 r. raportować dotychczasowe okresy – czy w wersji dotychczasowej, czy w wersji nowej oraz czy wprowadzona zmianą, nowa możliwość korekt VAT_JPK dotyczy okresów od 2017 czy również wcześniejszych.  

W zakresie KPIR_JPK obowiązek raportowania dotyczy wyłącznie okresu od 1 lipca 2018 r. Nowa struktura wprowadzana jest jako wersja od 1 stycznia 2017 r. Wszystkie raporty KPiR w wersji JPK tworzone w 2018 r. muszą zatem być tworzone według nowej wersji struktury KPIR_JPK.

JPK bez e-podpisu?

Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów, trwają prace nad tym, by dopuszczalnym było raportowanie w strukturach JPK bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Propozycje dotyczą innej formy uwierzytelniania danych przekazywanych przez podmioty przekazujące dane. W efekcie raport nie opierałby się o płatny e-podpis lecz o inną – z założenia bezpłatną – funkcjonalność uwierzytelniającą raportującego. Będzie nią prawdopodobnie Profil Zaufany, a zmiana ma obejmować mikro, małych i średnich przedsiębiorców – wprowadzona ma zostać od lutego 2017 r. i objąć również te podmioty, które od stycznia tego roku zobowiązane będą do wysyłki VAT_JPK.