include("https://jpk.info.pl/cms/inc/1/vendor/e-file/admin/meta/canonical.php"); ?>

Raport - weryfikator statusu VAT i danych kontrahenta

Weryfikator statusu VAT podatników (kontrahentów) (jpk.info.pl) dokonuje sprawdzenia statusu wskazanego podmiotu na podany dzień w elektronicznym wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług). Każde sprawdzenie statusu otrzymuje unikalny identyfikator umożliwiający jego odtworzenie.