Jpk-vdek – nowa forma deklarowania w podatku VAT

Jednolity plik kontrolny VAT staje się  w 2019 r. nie tylko formą uzupełnienia deklaracji VAT, ale zastępuje je i pozwala na wysyłkę wyłącznie jednego pliku zamiast kilku form deklaracji dla celów podatku VAT. Od 2019 r. dozwolone będzie informowanie organów skarbowych w pliku kontrolnym (JPK_VDEK) zbiorczo o informacjach zawartych do tej pory w deklaracji VAT-7, VAT-7k oraz w pliku JPK_VAT.

  Proponowany stan na 2019 r. Proponowany stan na 2020  r. i w latach przyszłych
Deklaracje podatkowe VAT- miesięczne i kwartalne Alternatywnie składać należy: deklaracje VAT plus JPK_VAT lub plik kontrolny JPK_VDEK z danymi z deklaracji – o wyborze jednej z tych opcji decyduje podatnik Plik kontrolny JPK_VDEKz danymi z deklaracji
Dodatkowo oprócz deklaracji VAT-7 lub VAT-7K – plik JPK_VAT – co miesiąc Pojedynczy JPK_VDEK lub JPK_VAT oraz deklaracja VAT Wyłącznie Plik JPK_VDEK
Rozliczenia podatkowe podatku VATmiesięczne lub kwartalne Rozliczenia podatkowe podatku VAT miesięczne lub kwartalne Rozliczenia podatkowe podatku VAT miesięczne
Składanie deklaracji VAT-7 i  VAT-7K miesięczne lub kwartalne Składanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K miesięczne lub kwartalne lub JPK_VDEK Składanie JPK_VDEK miesięczne
Składane dodatkowe deklaracje VAT – VAT-UE, VAT-27, VAT-9M, VAT-8, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26 , VAT-R, VAT-Z Składane dodatkowe deklaracje VAT – ilość nie ulegnie zmianie – VAT-UE, VAT-27, VAT-9M, VAT-8, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26 , VAT-R, VAT-Z Składane dodatkowe deklaracje VAT – ilość nie ulegnie zmianie  – VAT-UE, VAT-27, VAT-9M, VAT-8, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26 , VAT-R, VAT-Z
Deklarację przygotowuje podatnik – fiskus nie wyznacza zobowiązania podatkowego na podstawie danych o transakcjach Deklarację przygotowuje podatnik – fiskus nie wyznacza zobowiązania podatkowego na podstawie danych o transakcjach Deklarację przygotowuje podatnik – fiskus nie wyznacza zobowiązania podatkowego na podstawie danych o transakcjach

JPK_VDEK – a rozliczenia kwartalne

W 2019 r. nie tylko największe podmioty, ale również pozostałe podmioty, będą prawdopodobnie zobowiązane do rezygnacji z rozliczenia kwartalnego podatku. Zmiana w przepisach obejmować będzie prawdopodobnie:

  • Zakończenie rozliczeń na kwartalnych deklaracjach VAT-7K, który zastąpiony zostanie plikiem JPK_VDEK posiadającym wszystkie informacje zawarte również w VAT-7K.
  • Zakończenie wpłacania podatku od towarów i usług w terminach do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale; w tym przypadku podatek będzie płatny miesięcznie, nie później niż w terminie do 25 dnia miesiąca po rozliczanym poprzez JPK_VDEK miesiącu; termin zapłaty podatku i składania JPK_VDEK nie musi być tożsamy, tzn. w innym dniu będzie można składać JPK_VDEK i w innym wpłacać podatek pod warunkiem jednak, że obie te czynności przeprowadzone zostaną nie później niż przed upływem 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu.

Usunięta zostanie zasada, zgodnie z którą podatnicy mogą w VAT-R zgłaszać się jako opodatkowani kwartalnie zarówno w przypadku, gdy stosują zasadę kasową, jak i gdy nie stosują metody kasowej (tzn. rozliczania podatku za okres, w którym uregulowana została płatność oraz odliczania go w okresie, w którym doszło do zapłaty za nabyte towary i usługi).