JPK_VDEK a metoda kasowa

W pliku JPK_VDEK nie wpływa na stosowanie metody kasowej rozliczeń podatku VAT. Stosując tę metodę podatnik w pliku kontrolnym ustalać będzie odpowiednie daty powstania obowiązku podatkowego w okresie, w którym podatnik dokonał płatności za daną czynność. Odpowiednio odliczenia podatku będzie można dokonać w okresie, w którym dokonano zapłaty za wystawione faktury (odpowiednio w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych). W obu przypadkach w tych właśnie okresach podatnik wprowadza (wyszczególnia) te dane do JPK_VDEK.