Deklaracja VAT(VEDK) a środki na rachunku VAT

Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanego w deklaracji VAT na rachunek VAT odbywa się na korzystniejszych zasadach niż, standardowy. Jest on szybszy i wynosi 25 dni od dnia wystąpienia o zwrot podatku. Nie wymaga również składania umotywowanego wniosku VAT-ZZ. Zwrot podatku może odbywać się na rachunek bieżący z pominięciem rachunku VAT, niemniej standardowo będzie on trwał 60 dni, w szczególnych sytuacjach 180 dni lub będzie wymagał dodatkowego zabezpieczenia. Natomiast zwrot w 25 dni bez rachunku VAT dotyczyć będzie wyłącznie przypadków szczególnych, gdzie oprócz wniosku:

 1.  kwoty podatku naliczonego z danego okresu wynikają z:
  1. faktur które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego lub SKOK
  2. innych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
  3. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych i zostały przez podatnika zapłacone,
  4. importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 2. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,
 3. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 4. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  1. był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  2. składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Składając wniosek o zwrot nadpłaty na rachunek VAT podatnik może wskazać, że tylko część z nadwyżki trafi na ten rachunek. Decydujące jest oświadczenie złożone na deklaracji VAT-7/VAT-7K a w 2019 r. w pliku JPK_VDEK.