Podstawowe zasady płatności z użyciem rachunku VAT i na rachunek VAT

Płatności faktur otrzymanych od innego podatnika z pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT mogą być utrudnione. Obowiązują następujące zasady:

 • mam środki na rachunku VAT – wówczas płacąc na rachunek VAT kontrahenta mogę korzystać z tych środków,
 • mam zbyt mało środków na rachunku VAT – bank pobierze resztę wskazanego przeze mnie VAT do zapłaty – z mojego rachunku obrotowego i przekaże go na rachunek VAT sprzedawcy,
 • mój kontrahent nie ma rachunku VAT a ja zaznaczę przelew na taki rachunek – wówczas środki w całości zostaną zwrócone (W przypadku gdy płatność za fakturę zostanie dokonana na podstawie komunikatu przelewu na rachunek odbiorcy, dla którego bank nie prowadzi rachunku VAT, bank dokonuje zwrotu środków przy użyciu komunikatu przelewu),
 • mam środki na rachunku VAT – płacąc VAT na rachunek bieżący kontrahenta nie mogę korzystać z posiadanych tam środków,
 • Zbiorcze zapłacenie za kilka faktur tzw. przelewy paczkowe nie są możliwe z wykorzystaniem przelewów na rachunek VAT; płacić można na rachunek VAT za jedną, konkretną fakturę.
 • na fakturach nadal podajemy tylko rachunek rozliczeniowy; korzystnym jest wskazanie na nich, czy z rachunkiem tym związany jest rachunek VAT – ogranicza to ryzyko próby zapłaty na taki rachunek, która w efekcie będzie płatnością cofniętą,
 • Nie można żądać płatności na rachunek bieżący, można natomiast zachęcać do pominięcia rachunku VAT – rabatem, umownymi zapisami pomiędzy kontrahentami (warunki zawartej umowy), upustami itd.,
 • Posiadając rachunek VAT i płacąc na rachunek obrotowy – środki z rachunku VAT nie będą wykorzystane,
 • Posiadając rachunek obrotowy i płacąc na rachunek obrotowy środki nie trafią na rachunek VAT kontrahenta; przelew musi zostać określony jako zawierający podzieloną płatność,
 • W przypadku posiadania środków na rachunku rozliczeniowym w wysokości niewystarczającej na zapłatę kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu bank nie realizuje przelewu.
 • Kupujący sam decyduje, jaka kwota przelewu trafia na rachunek VAT, a jaka na rachunek obrotowy – może zatem pomylić się w proporcjach zapłaty (wskazać niewłaściwie kwotę VAT i kwotę netto) lub wskazać umyślnie kwoty inne niż wynikające z faktur; trafią one zgodnie z oświadczeniem kupującego na poszczególne rachunki nabywcy,
 • Osoba, która nie jest podatnikiem VAT (również gdy jest zwolniona z VAT) nie może dokonać płatności na rachunek VAT kontrahenta.