Metody przekazania plików JPK oraz e-podpis

W związku z wprowadzeniem jednolitego pliku kontrolnego obowiązkiem podatnika staje się korzystanie z bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego za pomocą ważnego certyfikatu. Dane przesyłane elektronicznie musza być bowiem uwierzytelnione za pomocą tego klucza.

Z e-podpisu nie muszą korzystać podmioty, które nie wysyłają, lecz przekazują dane w pliku XML na elektronicznych nośnikach danych oraz podmioty, które nie będą zobowiązane do przekazywania ewidencji na rzecz organów skarbowych (np. drobni przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia w VAT, którzy nie korzystają przy sporządzaniu księgowości z programów komputerowych).

JPK bez e-podpisu?

Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów, trwają prace nad tym, by dopuszczalnym było raportowanie w strukturach JPK bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Propozycje dotyczą innej formy uwierzytelniania danych przekazywanych przez podmioty przekazujące dane. W efekcie raport nie opierałby się o płatny e-podpis lecz o inną – z założenia bezpłatną – funkcjonalność uwierzytelniającą raportującego. Będzie nią prawdopodobnie zestaw danych autoryzujących osoby fizyuczne zmuszone do raportowania JPK.