2021-08-11 | Faktury ustrukturyzowane

Faktury ustrukturyzowane

Na stronie rządowego centrum legislacji opublikowano projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy. Projekt konstytuuje powstanie tzw. Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF) oraz faktur ustrukturyzowanych. Pozostałe zmiany wprowadzane omawianą nowelizacją wynikają właśnie z wprowadzenia nowego rodzaju dokumentów.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Faktury ustrukturyzowane mają być wystawiane i odbierane za pomocą KSeF i będą funkcjonować w obrocie jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, wraz z fakturami papierowymi i obecnymi fakturami elektronicznymi. Celem wprowadzanych zmian jest do wzmocnienie i uproszczenie kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, dzięki możliwości zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami. Tym samym Ministerstwo oczekuje również zwiększonych wpływów z podatku VAT.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, faktury ustrukturyzowane od strony Ministerstwa będą obsługiwane przez system API, tzn. zbiór reguł opisujących, w jaki sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą.

Faktury będą przygotowywane bezpośrednio w programach finansowo-księgowych podatnika oraz przesyłane do systemu poprzez API. W tym celu konieczne będzie uwierzytelnienie się podatnika w systemie. Po uwierzytelnieniu się w systemie podatnik będzie mógł przeglądać wystawione i otrzymane faktury ustrukturyzowane, a także będzie mógł przesłać w formacie xml lub przekonwertować do PDF dowolną fakturę lub paczkę faktur. W praktyce więc w systemie KSeF faktury ustrukturyzowane będą mogły być wystawiane i pobierane jedynie przez upoważnione do tego osoby (np. upoważnieni pracownicy biura rachunkowego). Przed wystawieniem faktury ustrukturyzowanej podatnik będzie miał obowiązek powiadomić właściwy dla niego organ o takich osobach.

KSeF będzie kierował do podatnika lub osoby uprawnionej do wystawiania faktury ustrukturyzowanej powiadomień o dacie i czasie wystawienia faktury jej numerze przydzielonym przez ten system, odrzuceniu faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niezgodności z wzorem, braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niedostępności systemu. KSeF będzie również wysyłał powiadomienia o braku uprawnień dla danej osoby do dostępu, wystawiania czy przeglądania faktur.

Minister Finansów ma udostępnić wzór faktury ustrukturyzowanej. Mikroprzedsiębiorcy będą mieli też dostęp do funkcjonalności oferowanych przez Ministerstwo Finansów m.in. poprzez zmodyfikowaną
aplikację webową e-Mikrofirma.

e-Faktura ustrukturyzowana KSeF od 2021 roku >>

Dla faktur ustrukturyzowanych trochę łatwiej

Niektóre zasady przewidziane w Ustawie o VAT dla „zwykłych faktur” nie będą obowiązywać. Dotyczy to np. momentu zmniejszenia jak i zwiększenia VAT w związku z wystawieniem faktury korygującej „in minus”. W przypadku faktur ustrukturyzowanych dla sprzedawcy będzie to moment wystawienia faktury korygującej, dla nabywcy natomiast moment jej otrzymania.

Przewidziano także preferencje dla podatników, którzy będą wystawiać wyłącznie faktury ustrukturyzowane w postaci 40 dniowego terminu na zwrot VAT.

Ponadto, nie będzie obowiązku wystawiania kopii faktury ustrukturyzowanej, jak również oznaczania niektórych elementów w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. Ze względu na specyfikę nowych faktur, nie będzie możliwości wystawienia not korygujących.

Dodatkowo nowelizacja wprowadza zmiany w Ordynacji podatkowej, zwalniające podatników wystawiających faktury ustrukturyzowane z obowiązku przesyłania struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA) - w zakresie obejmującym faktury ustrukturyzowane. Wynika to z ogólnej zasady, zgodnie z którą organ KAS nie może żądać dokumentów i informacji, do których ma dostęp.

Zmiany mają wejść w życie 1 października 2021 r.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »