JPKomat

Przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!

W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę.

Pobierz lub uruchom online

Przygotowanie i wysyłka JPK - krok po kroku

1
Wystawiasz fakturę w fillUp lub w swoim ulubionym programie i importujesz ją do fillUp
Wystawiaj faktury w fillUp lub zaimportuj plik JPK_VAT z Twojego ulubionego programu księgowego.
2
Generujesz JPK za pomocą JPKomatu - podpowiadamy Ci jak i prowadzimy przez proces krok po kroku
Generujesz JPK za pomocą JPKomatu - podpowiadamy Ci jak i prowadzimy przez proces krok po kroku
3
Weryfikujemy poprawność Twojego pliku - możemy też sprawdzić, czy Twoi kontrahenci są płatnikami VAT!
Weryfikujemy poprawność Twojego pliku - możemy też sprawdzić, czy Twoi kontrahenci są płatnikami VAT!
4
Wysyłasz plik, korzystając z profilu zaufanego - nie musisz mieć e-podpisu. Otrzymujesz UPO - i gotowe!
Wysyłasz plik, korzystając z profilu zaufanego - nie musisz mieć e-podpisu. Otrzymujesz UPO - i gotowe!

Czym jest JPK?

Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz księgowość elektroniczną? W takim razie masz obowiązek weryfikować swoją ewidencję za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)!

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to dokument elektroniczny zawierający dane o Twoich operacjach gospodarczych za dany okres. Jest on tworzony poprzez zaciągnięcie z programów księgowych danych i ułożenie ich w określonym, ustandaryzowanym układzie i formacie (schema XML). Podlegają im m.in. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), księgi rachunkowe (JPK_KR) czy faktury VAT (JPK_FA).

NOWOŚĆ - Pliki JPK_SF | e-Sprawozdania finansowe

Jednostki, które wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców, mają obowiązek wysyłki do KRS sprawozdań finansowych w formie elektronicznej (e-Sprawozdania finansowe), w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, czyli w tzw. plikach JPK_SF. Przekazanie takich dokumentów w innej formie, np. zeskanowanych i wysłanych elektronicznie lub przekazywanych na papierze będzie przez sąd odrzucana.

Nowy plik JPK_VDEK zamiast e-deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Od 1 lipca 2019 r. podatnicy będą mogli składać sprawozdania i e-deklaracje dla podatku VAT w dwóch alternatywnych formach:

  • standardowo tak jak to miało miejsce do tej pory: osobno VAT-7 i VAT-7K oraz osobno raport JPK_VAT,
  • w jednym pliku JPK_VDEK.

Druga z tych form ma docelowo zastąpić wysyłkę e-deklaracji VAT. W efekcie stanie się jedyną, łączną metodą raportowania transakcji opodatkowanych VAT.

fillUp gotowy do e-wysyłki plików JPK na żądanie US!

Od 1. lipca 2018 rku przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe w formie elektronicznej będą zobowiązani do dostarczania jednolitych plików kontrolnych drogą elektroniczną – jeśli zażądają tego organy skarbowe. Sprawdź, które formularze są objęte nowym obowiązkiem – i wygodnie wypełnij oraz e-wyślij je z pomocą fillUp!

JPKomat w fillUp dla systemu Mac OS

Sprawdź JPKomat w fillUp, z którego wyślesz JPK_VAT z komputerów z systemem Mac OS High Sierra.

Prawdopodobnie to jedyne rozwiązanie do JPK dla Mac OS - sprawdź 30 dni za darmo!

Mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca a obowiązek JPK

Prowadzenie księgowości przy pomocy programów komputerowych zobowiązuje przedsiębiorców do udostępniania organom kontrolnym treści prowadzonych ewidencji w jednym standardowym formacie. Jednolity Plik Kontrolny ma za zadanie ułatwiać i usprawniać proces kontroli. Przedsiębiorcy zobowiązani są przepisami prawa składać raporty na rzecz organów skarbowych w jednolitym formacie, a to zobowiązuje ich do korzystania wyłącznie z takich programów, które plik kontrolny generują lub pozwalają na jego utworzenie.

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

JPK_VAT - obowiązek - comiesięczne raporty VAT

Do sporządzania elektronicznych ewidencji VAT zobowiązane są podmioty posiadające status przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o podatku VAT, którzy jednocześnie nie korzystają ze zwolnień z tego podatku.

Zdaniem organów skarbowych obowiązek zastosowania JPK dotyczyć będzie również tych podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, których obroty i rodzaj działalności zobowiązuje do składania raportów okresowych. Podmioty takie będą musiały wysyłać ewidencje zakupu i sprzedaż VAT okresowo do 25 dnia po każdym miesiącu, bez żądania ze strony organów.

Metody przekazania plików JPK oraz e-podpis

Jednolity Plik Kontrolny można podpisywać:

  • od wersji fillUp 5.2.1 podatnicy, będący osobami fizycznymi mogą wysyłać pliki JPK_VAT i jako autoryzację wysyłki stosować kwotę przychodu z deklaracji PIT składanej w ubiegłym roku, podobnie jak odbywa się to przy wysyłce e-Deklaracji, 
  • profilem zaufanym, uwierzytelnionym w koncie ePUAP,
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA!

Z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub ePUAP nie muszą korzystać podmioty, które nie wysyłają, lecz przekazują dane w pliku XML na elektronicznych nośnikach danych oraz podmioty, które nie będą zobowiązane do przekazywania ewidencji na rzecz organów skarbowych (np. drobni przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia w VAT, którzy nie korzystają przy sporządzaniu księgowości z programów komputerowych). W przypadku plików JPK_VAT wysyłka elektroniczna (czyli kwalifikowany podpis lub ePUAP) będą konieczne bo pliku nie można dostarczać na elektronicznym nośniku danych.