JPKomat

Przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!

W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę.

Pobierz lub uruchom online

Przygotowanie i wysyłka JPK - krok po kroku

1
Wystawiasz fakturę w fillUp lub w swoim ulubionym programie i importujesz ją do fillUp
Wystawiaj faktury w fillUp lub zaimportuj plik JPK_VAT z Twojego ulubionego programu księgowego.
2
Generujesz JPK za pomocą JPKomatu - podpowiadamy Ci jak i prowadzimy przez proces krok po kroku
Generujesz JPK za pomocą JPKomatu - podpowiadamy Ci jak i prowadzimy przez proces krok po kroku
3
Weryfikujemy poprawność Twojego pliku - możemy też sprawdzić, czy Twoi kontrahenci są płatnikami VAT!
Weryfikujemy poprawność Twojego pliku - możemy też sprawdzić, czy Twoi kontrahenci są płatnikami VAT!
4
Wysyłasz plik, korzystając z profilu zaufanego - nie musisz mieć e-podpisu. Otrzymujesz UPO - i gotowe!
Wysyłasz plik, korzystając z profilu zaufanego - nie musisz mieć e-podpisu. Otrzymujesz UPO - i gotowe!

Czym jest JPK?

Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz księgowość elektroniczną? W takim razie masz obowiązek weryfikować swoją ewidencję za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)!

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to dokument elektroniczny zawierający dane o Twoich operacjach gospodarczych za dany okres. Jest on tworzony poprzez zaciągnięcie z programów księgowych danych i ułożenie ich w określonym, ustandaryzowanym układzie i formacie (schema XML). Podlegają im m.in. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), księgi rachunkowe (JPK_KR) czy faktury VAT (JPK_FA).

Biała lista - weryfikacja podatników VAT - sprawdź kontrahenta

Weryfikacja podatników VAT na białej liście VAT - przygotowanej przez ministerstwo finansów (KAS), pomoże Ci skutecznie i szybko sprawdzić  kontrahenta na dzień dokonanej transakcji. W wyniku weryfikacji podatnika na białej liście znajdują się informacje dotyczące nazwy, statusu podatnika VAT, a także numerów rachunków bankowych przedsiębiorców.  Rozliczenie transakcji zawartych z kontrahentem, który takiej weryfikacji nie przeszedł pomyślnie, wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Podatnicy powinni szczególnie weryfikować kontrahentów za każdym razem, gdy płatność za towar lub usługę przekracza 15.000 zł. Jeśli dokonana zostanie ona na rachunek niezgodny z widniejącym w profilu podatnika na białej liście – od 1.01.2020 roku wpłacona kwota nie będzie mogła być uznana jako ich koszt podatkowy....

Obowiązkowy split payment - podzielona płatność w praktyce

Split payment polega na dzieleniu płatności, która wpływa do sprzedawcy na dwie części – kwotę netto i należny od transakcji VAT. Podatek VAT trafia na wydzielony rachunek VAT, z którego nabywca nie może swobodnie korzystać do bieżących czynności. Nabywca towaru lub usługi obowiązkowo płaci w sposób podzielony (tzn. oznacza to, że na rachunek VAT nabywcy trafi kwota VAT z wystawionej przez niego faktury) za towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, jeśli wartość transakcji bez względu na ilość występujących płatności przekracza 15.000 zł brutto,

Nowy JPK_VAT od 2020 roku i likwidacja e-deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Nowy JPK_VAT od 2020 roku JPK_V7M i JPK_V7K - Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Od 1 stycznia 2020 r. duzi podatnicy (ponad 250 zatrudnionych), a od 1 lipca 2020 wszyscy podatnicy będą mieli obowiązek korzystać z nowego, przesyłanego elektronicznie co miesiąc, pliku JPK_VAT. Do 2020 r. podatnicy nie będą mieli możliwości korzystać z nowego, łącznego pliku JPK_VAT. Za 2019 r. należy korzystać osobno z deklaracji VAT i osobno – z pliku JPK_VAT w obecnej, pierwotnej formie. 

Pliki JPK_SF | e-Sprawozdania finansowe wysyłka online do eKRS

Jednostki, które wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców, mają obowiązek wysyłki do KRS sprawozdań finansowych w formie elektronicznej (e-Sprawozdania finansowe), w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, czyli w tzw. plikach JPK_SF. Przekazanie takich dokumentów w innej formie, np. zeskanowanych i wysłanych elektronicznie lub przekazywanych na papierze będzie przez sąd odrzucana.

fillUp gotowy do e-wysyłki plików JPK na żądanie US!

Od 1. lipca 2018 rku przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe w formie elektronicznej będą zobowiązani do dostarczania jednolitych plików kontrolnych drogą elektroniczną – jeśli zażądają tego organy skarbowe. Sprawdź, które formularze są objęte nowym obowiązkiem – i wygodnie wypełnij oraz e-wyślij je z pomocą fillUp!

JPKomat w fillUp dla systemu Mac OS

Sprawdź JPKomat w fillUp, z którego wyślesz JPK_VAT z komputerów z systemem Mac OS High Sierra.

Prawdopodobnie to jedyne rozwiązanie do JPK dla Mac OS - sprawdź 30 dni za darmo!

Mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca a obowiązek JPK

Prowadzenie księgowości przy pomocy programów komputerowych zobowiązuje przedsiębiorców do udostępniania organom kontrolnym treści prowadzonych ewidencji w jednym standardowym formacie. Jednolity Plik Kontrolny ma za zadanie ułatwiać i usprawniać proces kontroli. Przedsiębiorcy zobowiązani są przepisami prawa składać raporty na rzecz organów skarbowych w jednolitym formacie, a to zobowiązuje ich do korzystania wyłącznie z takich programów, które plik kontrolny generują lub pozwalają na jego utworzenie.

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

JPK_VAT - obowiązek - comiesięczne raporty VAT

Do sporządzania elektronicznych ewidencji VAT zobowiązane są podmioty posiadające status przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o podatku VAT, którzy jednocześnie nie korzystają ze zwolnień z tego podatku.

Zdaniem organów skarbowych obowiązek zastosowania JPK dotyczyć będzie również tych podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, których obroty i rodzaj działalności zobowiązuje do składania raportów okresowych. Podmioty takie będą musiały wysyłać ewidencje zakupu i sprzedaż VAT okresowo do 25 dnia po każdym miesiącu, bez żądania ze strony organów.