Kalendarz

czerwiec
25wtorekJPK_V7M JPK_V7M za maj 2024 r. część ewidencyjna i deklaracyjnaJPK_V7K JPK_V7K za maj 2024 r. część ewidencyjnaVAT-UE VAT-UE za maj 2024 r. - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachVAT-UEK VAT-UEK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczaniach towarów w procedurze magazynu call-off stockCUK CUK za maj 2024 r. Informacja w sprawie opłaty od środków spożywczychVAT-8 VAT-8 Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-9M VAT-9M Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-12 VAT-12 Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtuVAT-13 VAT-13 Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowegoPSD-1 PSD-1 Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej oraz zapłata podatku za maj 2024 r.Zapłata podatku VAT Zapłata podatku od towarów i usług (VAT)
lipiec
01poniedziałekORD-W1 ORD‑W1 za czerwiec 2024 r. Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy).VAT-11 VAT‑11 za czerwiec 2024 r. Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.
05piątekVAT-14 VAT-14 za czerwiec 2024 r. Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowychPIT-NZ PIT-NZ - Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków od osób fizycznychCIT-NZ CIT-NZ - Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków od osób prawnychZapłata składek ZUS Zapłata składek ZUS - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
10środaINTRASTAT wywóz INTRASTAT w deklaracji INTRASTAT wywózINTRASTAT przywóz INTRASTAT w deklaracji INTRASTAT przywóz
15poniedziałekZUS DRA/ZUS RCA Deklaracja rozliczeniowa, składki ZUS dla płatników posiadających osobowość prawną, m.in.: spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gminy, miasta), uczelnie wyższe, kościoły, ZUS, ZOZ:ZUS DRA ZUS DRA za czerwiec 2024 r. Deklaracja rozliczeniowa, składki ZUS.ZUS DRA cz. II ZUS DRA cz. II za czerwiec 2024 r. Deklaracja rozliczeniowa, składki ZUS.ZUS RCA ZUS RCA za czerwiec 2024 r. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.ZUS RCA cz. II ZUS RCA cz. II za czerwiec 2024 r. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.
22poniedziałekPIT-5 PIT-5 za czerwiec 2024 r. wyliczenie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy (PIT-36)PIT-5L PIT-5L za czerwiec 2024 r. wyliczenie zaliczki miesięcznej na podatek liniowy (PIT-36L)CIT-ST CIT-ST (miesięczny za czerwiec 2024 r.) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnychPIT-ISN PIT-ISN (miesięczny za czerwiec 2024 r.) wpłata oraz informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowejCIT-ISN CIT-ISN (miesięczny za czerwiec 2024 r.) wpłata oraz informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowejZapłata podatku od środka trwałego Polecenie przelewu - zapłata podatku od środka trwałego - nieruchomości komercyjnej za czerwiec 2024 r.Zapłata zaliczki CIT Polecenie przelewu - zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec 2024 r. (CIT)Zapłata zaliczki PIT Polecenie przelewu – zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatku ryczałtowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2024 r.ZUS DRA/ZUS RCA Dla płatników pozostałych (np. samozatrudnieni, JDG, podmioty nieposiadające osobowości prawnej - inni niż osoby prawne oraz jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe):ZUS DRA ZUS DRA za czerwiec 2024 r. Deklaracja rozliczeniowa, składki ZUSZUS DRA cz. II ZUS DRA cz. II za czerwiec 2024 r. Deklaracja rozliczeniowa, składki ZUSZUS RCA ZUS RCA za czerwiec 2024 r. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniachZUS RCA cz. II ZUS RCA cz. II za czerwiec 2024 r. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach