Kalendarz

październik
05czwartekVAT-14 VAT-14 za wrzesień 2023 r. Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowychPIT-NZ PIT-NZ - Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków od osób fizycznychCIT-NZ CIT-NZ - Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków od osób prawnychZapłata składek ZUS Zapłata składek ZUS - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
10wtorekINTRASTAT wywóz INTRASTAT w deklaracji INTRASTAT wywózINTRASTAT przywóz INTRASTAT w deklaracji INTRASTAT przywózSFJINZ SFJINZ (1) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek innych w złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką pliku xml JPK_SF do KASSFJMAZ SFJMAZ (1) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek małych w złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką pliku xml JPK_SF do KASSFJMIZ SFJINZ (1) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek mikro w złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką pliku xml JPK_SF do KAS
16poniedziałekZUS DRA/ZUS RCA Deklaracja rozliczeniowa, składki ZUS dla płatników posiadających osobowość prawną, m.in.: spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gminy, miasta), uczelnie wyższe, kościoły, ZUS, ZOZ:ZUS DRA ZUS DRA za wrzesień 2023 r. Deklaracja rozliczeniowa, składki ZUS.ZUS DRA cz. II ZUS DRA cz. II za wrzesień 2023 r. Deklaracja rozliczeniowa, składki ZUS.ZUS RCA ZUS RCA za wrzesień 2023 r. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.ZUS RCA cz. II ZUS RCA cz. II za wrzesień 2023 r. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.SFJINZ SFJINZ (1) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek innych w złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką pliku xml JPK_SF do eKRSSFJMAZ SFJMAZ (1) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek małych w złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką pliku xml JPK_SF do eKRSSFJMIZ SFJINZ (1) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek mikro w złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką pliku xml JPK_SF do eKRS
20piątekPIT-5 PIT-5 za wrzesień 2023 r. wyliczenie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy (PIT-36)PIT-5L PIT-5L za wrzesień 2023 r. wyliczenie zaliczki miesięcznej na podatek liniowy (PIT-36L)CIT-ST CIT-ST (miesięczny za wrzesień 2023 r.) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnychPIT-ISN PIT-ISN (miesięczny za wrzesień 2023 r.) wpłata oraz informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowejCIT-ISN CIT-ISN (miesięczny za wrzesień 2023 r.) wpłata oraz informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowejZapłata podatku od środka trwałego Polecenie przelewu - zapłata podatku od środka trwałego - nieruchomości komercyjnej za wrzesień 2023 r.Zapłata zaliczki CIT Polecenie przelewu - zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za wrzesień 2023 r. (CIT)Zapłata zaliczki PIT Polecenie przelewu – zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatku ryczałtowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2023 r.ZUS DRA/ZUS RCA Dla płatników pozostałych (np. samozatrudnieni, JDG, podmioty nieposiadające osobowości prawnej - inni niż osoby prawne oraz jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe):ZUS DRA ZUS DRA za wrzesień 2023 r. Deklaracja rozliczeniowa, składki ZUSZUS DRA cz. II ZUS DRA cz. II za wrzesień 2023 r. Deklaracja rozliczeniowa, składki ZUSZUS RCA ZUS RCA za wrzesień 2023 r. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniachZUS RCA cz. II ZUS RCA cz. II za wrzesień 2023 r. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
25środaJPK_V7M JPK_V7M za wrzesień 2023 r. część ewidencyjna i deklaracyjnaJPK_V7K JPK_V7K za wrzesień 2023 r. część ewidencyjnaJPK_V7K JPK_V7K za III kwartał 2023 r. część ewidencyjna i deklaracyjnaVAT-UE VAT-UE za wrzesień 2023 r. - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachVAT-UEK VAT-UEK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczaniach towarów w procedurze magazynu call-off stockCUK CUK za wrzesień 2023 r. Informacja w sprawie opłaty od środków spożywczychVAT-8 VAT-8 Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-9M VAT-9M Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-12 VAT-12 Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtuVAT-13 VAT-13 Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowegoPSD-1 PSD-1 Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej oraz zapłata podatku za wrzesień 2023 r.Zapłata podatku VAT Zapłata podatku od towarów i usług (VAT)
31wtorekORD-W1 ORD‑W1 za październik 2023 r. Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy).VAT-11 VAT‑11 za październik 2023 r. Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.