Kalendarz

czerwiec
05poniedziałekVAT-14 VAT-14 za maj 2023 r. - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowychPolecenie przelewu Zapłata składek ZUS - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
07środaPIT-NZ PIT-NZ - Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków od osób fizycznychCIT-NZ CIT-NZ - Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków od osób prawnych
12poniedziałekINTRASTAT wywóz INTRASTAT w deklaracji INTRASTAT wywózZUS DRA ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa - osoby opłacające składki wyłącznie za siebieINTRASTAT przywóz INTRASTAT w deklaracji INTRASTAT przywóz
15czwartekZUS DRA ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa - osoby opłacające składki za pracowników
20wtorekPIT-5 PIT-5 Deklaracja z wyliczeniem zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy za maj 2023 r.Polecenie przelewu Polecenie przelewu - zapłata podatku od środka trwałego - nieruchomości komercyjnej za maj 2023 r.Polecenie przelewu Polecenie przelewu - zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2023 r. (CIT)Polecenie przelewu Polecenie przelewu – zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatku ryczałtowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj 2023 r.CIT-ST CIT-ST (miesięczny za maj 2023 r.) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnychPIT-ISN PIT-ISN (miesięczny za maj 2023 r.) wpłata oraz informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowejCIT-ISN CIT-ISN (miesięczny za maj 2023 r.) wpłata oraz informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
26poniedziałekJPK_V7M JPK_V7M za maj 2023 r. część ewidencyjna i deklaracyjnaVAT-UE VAT-UE (5) za maj 2023 r. - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachVAT-UEK VAT-UEK (5) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczaniach towarów w procedurze magazynu call-off stockCUK CUK (2) Informacja w sprawie opłaty od środków spożywczychVAT-8 VAT-8 Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-9M VAT-9M Deklaracja dla podatku od towarów i usługVAT-12 VAT-12 Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtuVAT-13 VAT-13 Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowegoPolecenie przelewu Zapłata podatku od towarów i usług (VAT)PSD-1 PSD-1 Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej oraz zapłata podatku za maj 2023 r.