Paragon bez NIP wystarczy do udokumentowania kosztów

Paragon bez NIP wystarczy do udokumentowania kosztów

Fiskus dopuszcza możliwość, aby osoba prowadząca działalność nierejestrową dokumentowała poniesione wydatki paragonem fiskalnym bez danych nabywcy. Podatnik musi jednak umieć udowodnić, że rzeczywiście poniósł wydatek i że był to wydatek ściśle związany z prowadzoną działalnością.

Podatniczka zatrudniona na etacie zamierza dodatkowo, w ramach działalności nierejestrowanej, zająć się sprzedażą odzieży używanej na platformach sprzedażowych. Przewiduje, że w ramach tej działalności będzie ponosić koszty m.in. odzieży kupionej do odsprzedaży, proszków do prania, wybielaczy do plam, opakowań do wysyłki, paliwa (liczonego na podstawie kilometrówki), golarki do ubrań czy sprzętu fotograficznego. Te koszty zostaną udokumentowane fakturami imiennymi, paragonami imiennymi i paragonami. Podatniczka wystąpiła o indywidualną interpretację aby dowiedzieć się, czy sam paragon - bądź paragon razem z wydrukowanym potwierdzeniem zapłaty z historii rachunku bankowego - może być dowodem poniesionych kosztów.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Dowodem jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich poniesionych przez siebie wydatków, które nie zostały wymienione w art. 23 tej ustawy - pod warunkiem, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów). Aby dany koszt mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi zostać prawidłowo udokumentowany. Zauważył też, że wspomniany art 22 ust 1 ustawy o PIT nie określa zasad dokumentowania wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei, zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, w postępowaniu podatkowym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Natomiast katalog dowodów wymienionych w art 181 tej ustawy jest katalogiem otwartym - ustawodawca posłużył się sformułowaniem “w szczególności”. Przy obliczaniu dochodu podatniczka może więc odliczyć koszty, które poniosła ściśle w związku z wykonywaną działalnością nierejestrową i udokumentować te wydatki wszelkimi dowodami, o których mowa w art. 181 Ordynacji podatkowej.

Działalność nierejestrowana - kto może założyć, jakie są korzyści i jak się rozliczać

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT3.4011.71.2024.4.JS z 28 marca 2024 r.