Ukazał się projekt ustawy dotyczącej KSeF

Ukazał się projekt ustawy dotyczącej KSeF

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który przesuwa termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF do 1 lutego 2026 r. Nowelizacja została przyjęta przez stały komitet RM w dniu 29 kwietnia 2023 roku. Projekt, wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwa Finansów, nie zakłada drugiego terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF dla przedsiębiorców poniżej 200 mln obrotu, co według zapowiedzi miało nastąpić 1 kwietnia 2026 r. Resort finansów zapewnił jednak w komunikacie na swojej stronie, że rozróżnienie dat wejścia w życie KSeF nastąpi kolejną nowelizacją ustawy.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę KSeF w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury szybko i łatwo wystawisz oraz wyślesz darmową e-fakturę w KSeF. Najlepsze rozwiązanie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur.
Wystaw e-fakturę w systemie KSeF już teraz »

MF uzasadniło projekt ustawy odraczający KSeF

Ministerstwo Finansów w dokumentacji złożonej do RCL uzasadniło konieczność zmiany wprowadzenia obowiązkowego KSeF nasępująco “W związku ze zdiagnozowanymi problemami związanymi z wydajnością systemu, które uniemożliwiają wprowadzenie obowiązku KSeF w zakładanym terminie, konieczne jest przesunięcie terminu jego wdrożenia.”

Odniesiono się również do wprowadzenia jednolitej daty dla wszystkich przedsiębiorców, bez rozróżniania na podatników VAT czynnych i tych zwolnionych podmiotowo i/lub przedmiotowo. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu “Nową datę wejścia w życie obligatoryjnego KSeF dla podatników czynnych oraz zwolnionych z VAT określa się na dzień 1 lutego 2026 r. Objęcie wszystkich podatników jedną datą obowiązku KSeF wynika z długiego terminu odroczenia KSeF oraz stanowi odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane w trakcie przeprowadzonych konsultacji.”

Trzeba pamiętać, że odroczeniu ulegną również inne terminy związane z przesunięciem wdrożenia KSeF. "Odroczenie wdrożenia obowiązku KSeF powoduje, że towarzyszące temu rozwiązaniu skrócenie terminu zwrotu podatku VAT z 60 dni do 40 dni również podlega odroczeniu. Wskazane skrócenie terminu zwrotu podatku VAT może przyczynić się do przesunięcia dochodów z VAT w czasie" - podkreślono w uzasadnieniu.

Minister Finansów zmienił zdanie?

Jeszcze w zeszłym tygodniu podczas briefu prasowego Minister Finansów Andrzej Domański zapowiadał, że terminy wdrożenia obligatoryjnego KSeF w działalności przedsiębiorcy zależeć będą od tego, czy jego obrót za poprzedni rok kalendarzowy przekroczył 200 mln zł. Dla tej grupy KSeF stanie się obowiązkowy począwszy od 1 lutego 2026 r. W przypadku podatników o mniejszych obrotach termin wejścia w życie KSeF przesunięty jest na 1 kwietnia 2026 r. Projekt ustawy natomiast zakłada wejście obligatoryjnego KSeF dla wszystkich przedsiębiorców tego samego dnia tj. 1 lutego 2026 r.
Do końca zatem nie było wiadomo, czy resort finansów zmienił zdanie i obligatoryjny system e-faktur zostanie wprowadzony tego samego dnia dla wszystkich przedsiębiorców, czy też Ministerstwo Finansów dało sobie czas na przygotowanie odpowiednich zapisów w ustawie regulujących kwestię rozdzielenia podmiotów dla których KSeF będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. od tych, dla których będzie obligatoryjny 1 kwietnia 2026 r.
Sprawę sprostował sam resort finansów wskazując w komunikacie na stronie "Uproszczenia obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF będą przedmiotem odrębnych prac legislacyjnych. W drugim projekcie legislacyjnym będą również przedstawione propozycje Ministerstwa Finansów dotyczące etapowego wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Resort proponuje, żeby od. 1 lutego 2026 r. obowiązek objął przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r. Projekt zostanie poddany szczegółowym konsultacjom publicznym i opiniowaniu."

System KSeF od 2026 r. - terminy obowiązkowego wdrożenia KSeF zależne od obrotu

Trzeba również pamiętać, że obecny projekt ustawy ma głównie za zadanie odroczenie wejścia w życie obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych, gdyż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, KSeF wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r. Zatem pozostało niewiele czasu, aby podjąć stosowne kroki legislacyjne, aby datę tę przesunąć.