Faktura w postaci biletu zamiast faktury KSeF

Faktura w postaci biletu zamiast faktury KSeF

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, które określa wyjątki od obowiązku korzystania z KSeF. Poza scentralizowanym systemem fakturowania nadal będą funkcjonowały m.in. bilety za przejazd autostradą, kolejowe czy lotnicze.

E-faktury KSeF w Fillup

Z treści projektu rozporządzenia wynika, że nawet po wejściu w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, nie trzeba będzie wystawiać faktur ustrukturyzowanych za przejazd autostradą płatną ani za przewóz osób kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Realizację takiej usługi wystarczy udokumentować fakturą w postaci biletu jednorazowego. Inne wyłączenie dotyczy usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które są pobierane opłaty trasowe (z wyjątkiem usług objętych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%), udokumentowanych fakturami wystawianymi za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Faktury ustrukturyzowane KSeF - dowiedz się więcej

Obowiązek fakturowania z wykorzystaniem KSeF obejmie czynnych podatników VAT od 1 lipca 2024 r., zaś podmioty zwolnione z VAT przedmiotowo lub podmiotowo - pół roku później, czyli od 1 stycznia 2025 r. Obecnie z systemu można korzystać na zasadzie dobrowolności, a faktury ustrukturyzowane są - przejściowo - jedną z możliwych form dokumentowania sprzedaży i funkcjonują w obrocie gospodarczym równolegle z fakturami papierowymi i elektronicznymi.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12376354/13002886/13002887/dokument638435.docm