2021-01-27 | Nowe struktury JPK dla prowadzących ewidencję przychodu oraz broszury dla ksiąg rachunkowych

Nowe struktury JPK dla prowadzących ewidencję przychodu oraz broszury dla ksiąg rachunkowych

Krajowa Administracja Skarbowa zmodyfikowała strukturę pliku JPK_EWP i przekazała do korzystania jej nową, skorygowaną wersję, tzn. JPK_EWP(2)_v1-1. Podatnicy stosujący rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodu, mają obowiązek od 1 kwietnia stosować nową strukturę i przesyłać pliki w tym formacie na żądanie organu podatkowego.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Nowa struktura obejmuje jednolite pliki kontrolne (JPK) ewidencji przychodów, które przygotowane zostały za okresy od 1 stycznia 2021 r. Dla wcześniejszych okresów również należy stosować nowe struktury pliku.

Zakres wprowadzonych zmian wynika z wprowadzonych zmian w rozliczeniach podatkowych, w tym z nowych stawek podatku zryczałtowanego. Stąd właśnie obowiązywanie nowej struktury począwszy od 1 stycznia 2021 r. W nowej jej wersji poprawiono oznaczenie elementu WariantFormularza (wartością „2” zamiast „1”).

Jednocześnie z wprowadzeniem nowej wersji schemy, unieważniono wersję schematu JPK_EWP(2)_v1-0, która została usunięta ze strony Biuletynu Informacji Publicznej MF-KAS. W efekcie również poprzednie okresy sprawozdawcze raportować należy na nowym schemacie.

Organy podatkowe będą mogły żądać struktury JPK_EWP(2)_v1-1 nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021 r. Wcześniejsze żądania udostępnienia plików kontrolnych spełnić można na wersji poprzedniej schemy.

Nowe broszury dla JPK_KR

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów zaktualizowało również opisy plików JPK_KR - tzn. wydało nowe broszury objaśniające i precyzujące zasady wypełniania plików JPK_KR(1). Nie zmieniło to natomiast samych struktur - schem plików. Nadal prawidłowym będzie wysyłka pliku w schemie JPK_KR(1).

 więcej informacji o obowiązkach związanych z plikiem JPK >

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »