2021-01-27 | Nowe struktury JPK dla prowadzących ewidencję przychodu oraz broszury dla ksiąg rachunkowych

2021-01-27 | Nowe struktury JPK dla prowadzących ewidencję przychodu oraz broszury dla ksiąg rachunkowych

Krajowa Administracja Skarbowa zmodyfikowała strukturę pliku JPK_EWP i przekazała do korzystania jej nową, skorygowaną wersję, tzn. JPK_EWP(2)_v1-1. Podatnicy stosujący rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodu, mają obowiązek od 1 kwietnia stosować nową strukturę i przesyłać pliki w tym formacie na żądanie organu podatkowego.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Nowa struktura obejmuje jednolite pliki kontrolne (JPK) ewidencji przychodów, które przygotowane zostały za okresy od 1 stycznia 2021 r. Dla wcześniejszych okresów również należy stosować nowe struktury pliku.

Zakres wprowadzonych zmian wynika z wprowadzonych zmian w rozliczeniach podatkowych, w tym z nowych stawek podatku zryczałtowanego. Stąd właśnie obowiązywanie nowej struktury począwszy od 1 stycznia 2021 r. W nowej jej wersji poprawiono oznaczenie elementu WariantFormularza (wartością „2” zamiast „1”).

Jednocześnie z wprowadzeniem nowej wersji schemy, unieważniono wersję schematu JPK_EWP(2)_v1-0, która została usunięta ze strony Biuletynu Informacji Publicznej MF-KAS. W efekcie również poprzednie okresy sprawozdawcze raportować należy na nowym schemacie.

Organy podatkowe będą mogły żądać struktury JPK_EWP(2)_v1-1 nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021 r. Wcześniejsze żądania udostępnienia plików kontrolnych spełnić można na wersji poprzedniej schemy.

Nowe broszury dla JPK_KR

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów zaktualizowało również opisy plików JPK_KR - tzn. wydało nowe broszury objaśniające i precyzujące zasady wypełniania plików JPK_KR(1). Nie zmieniło to natomiast samych struktur - schem plików. Nadal prawidłowym będzie wysyłka pliku w schemie JPK_KR(1).

 więcej informacji o obowiązkach związanych z plikiem JPK >

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »