2021-01-27 | Nowe struktury JPK dla prowadzących ewidencję przychodu oraz broszury dla ksiąg rachunkowych

Nowe struktury JPK dla prowadzących ewidencję przychodu oraz broszury dla ksiąg rachunkowych

Krajowa Administracja Skarbowa zmodyfikowała strukturę pliku JPK_EWP i przekazała do korzystania jej nową, skorygowaną wersję, tzn. JPK_EWP(2)_v1-1. Podatnicy stosujący rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodu, mają obowiązek od 1 kwietnia stosować nową strukturę i przesyłać pliki w tym formacie na żądanie organu podatkowego.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Nowa struktura obejmuje jednolite pliki kontrolne (JPK) ewidencji przychodów, które przygotowane zostały za okresy od 1 stycznia 2021 r. Dla wcześniejszych okresów również należy stosować nowe struktury pliku.

Zakres wprowadzonych zmian wynika z wprowadzonych zmian w rozliczeniach podatkowych, w tym z nowych stawek podatku zryczałtowanego. Stąd właśnie obowiązywanie nowej struktury począwszy od 1 stycznia 2021 r. W nowej jej wersji poprawiono oznaczenie elementu WariantFormularza (wartością „2” zamiast „1”).

Jednocześnie z wprowadzeniem nowej wersji schemy, unieważniono wersję schematu JPK_EWP(2)_v1-0, która została usunięta ze strony Biuletynu Informacji Publicznej MF-KAS. W efekcie również poprzednie okresy sprawozdawcze raportować należy na nowym schemacie.

Organy podatkowe będą mogły żądać struktury JPK_EWP(2)_v1-1 nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021 r. Wcześniejsze żądania udostępnienia plików kontrolnych spełnić można na wersji poprzedniej schemy.

Nowe broszury dla JPK_KR

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów zaktualizowało również opisy plików JPK_KR - tzn. wydało nowe broszury objaśniające i precyzujące zasady wypełniania plików JPK_KR(1). Nie zmieniło to natomiast samych struktur - schem plików. Nadal prawidłowym będzie wysyłka pliku w schemie JPK_KR(1).

 więcej informacji o obowiązkach związanych z plikiem JPK >

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »