Odrębne usługi mogą być opodatkowane na różnych zasadach

Odrębne usługi mogą być opodatkowane na różnych zasadach

Jeśli pakiet usług da się podzielić na mniejsze pakiety w taki sposób, że zachowuje to ekonomiczny sens dla nabywcy, to nie ma podstaw, by wszystkie były opodatkowane jako jedna, kompleksowa usługa - stwierdził WSA w Gdańsku i oddalił skargę podatnika na indywidualną interpretację.

Spółka z o.o., która posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, zamierza zaoferować usługę usprawniającą przeprowadzanie transportu ciężkiego. Oferowane przez spółkę wsparcie ma obejmować m.in. generowanie indywidualnych map trasy wraz ze wskazówkami ułatwiającymi przejazd, uzyskanie aktualizowanych informacji o najtańszych stacjach benzynowych w okolicy, przewodniki po regionie z informacjami o parkingach i hotelach, informacje na temat systemów opłat drogowych, assistance podczas przejazdu przez tunel i w razie wypadku drogowego. W ramach pakietu usług możliwe ma być również skorzystanie z niższych cen za przejazdy tunelami. Opłata ma być pobierana za cały pakiet usług, chociaż spółka przewiduje też możliwość kupienia niektórych z nich poza pakietem. Spółka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że na gruncie podatku VAT będzie to usługa kompleksowa, a VAT będzie rozliczany w miejscu siedziby usługobiorcy, zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Dyrektor KIS uznał jednak, że w ramach świadczonych przez spółkę usług należy wyodrębnić:

  • usługę kompleksową polegającą na wsparciu w organizacji przejazdu,
  • usługę kompleksową związana z udzielaniem pomocy i assistance w razie wypadku,
  • usługi związane z zakupem opłat drogowych.

Dwie pierwsze usługi, zgodne z art. 28b ustawy o VAT są opodatkowane w miejscu siedziby usługobiorcy, natomiast w odniesieniu do usług dotyczących opłat za przejazdy decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, nie ma zaś znaczenia, dla jakiego podmiotu usługa jest wykonywana ani gdzie znajduje się siedziba usługodawcy.

Spółka zaskarżyła tę interpretację do sądu, jednak WSA w Gdańsku tę skargę oddalił. Sąd wskazał, że świadczenia można uznać za jednolite świadczenie dla celów podatku od towarów i usług dopiero w sytuacji, gdy wykazują tak ścisły związek, że patrząc przez pryzmat sensu ekonomicznego transakcji tworzą jedną całość, której rozdzielenie (wyodrębnienie świadczeń) byłoby sztuczne. Podział na trzy niezależne usługi dokonany przez Dyrektora KIS sąd uznał za prawidłowy. Po zgrupowaniu tych usług w trzy grupy brak jest podstaw do twierdzenia, że taki podział nie ma ekonomicznego sensu dla nabywcy.

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB3-3.4012.122.2023.2.JS 1 czerwca 2023 r., wyrok WSA w Gdańsku I SA/Gd 697/23