2021-04-07 | Oznaczenie transakcji powiązanych w JPK_V7 jako TP tylko powyżej 15.000 zł

Oznaczenie transakcji powiązanych w JPK_V7 jako TP tylko powyżej 15.000 zł

Zmiany w JPK_V7 w 2021 r. powodują, że oznaczenie TP należy dodawać wyłącznie przy transakcjach z podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota należności przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość w walucie obcej. W efekcie zmiany osoby z kręgu najbliższych i inne osoby powiązane nie będą musiały oznaczać transakcji o niewielkiej wartości. 

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Do tej pory w JPK_V7 podatnicy musieli wykazać poprzez oznaczenie “TP” każdą transakcję, w związku z której wykonanie dochodziło do powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku VAT.

procedury podatkowe w JPK_V7

Obecnie informację o powiązaniach podawać należy w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania – oznaczenie „TP”;”,

Doprecyzowane zostało, że dostawa towarów lub świadczenie usług dla podmiotu powiązanego to dokonane w ramach świadczeń wynikających z realizacji jednej umowy, niezależnie od ilości jednostkowych zamówień i wystawionych dowodów sprzedaży, dostawy towarów lub świadczenia usług, gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.

W efekcie po wprowadzeniu zmian, od 2021 r. podmioty powiązane:

  • nie muszą informować o transakcjach nieistotnych (niskowartościowych),
  • nie mogą dzielić transakcji na części tylko po to, by nie zostały one potraktowane jako transakcje nieistotne.

Zmiana ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za kwiecień 2021 r.

tabela procedur podatkowych

Podstawa prawna:

Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

https://legislacja.gov.pl/docs//577/12344751/12772912/12772913/dokument494593.pdf

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »