Podatek od przychodu z budynków bez odliczeń ich amortyzacji

Podatek od przychodu z budynków bez odliczeń ich amortyzacji

Podatek od przychodów z budynków obliczany jest od nadwyżki ich wartości ponad 10 mln zł. Na wartość tę nie wpływają jednak odpisy amortyzacyjne, ponieważ po pewnym czasie ich wartość za każdym razem spadałaby poniżej ustawowego minimum (czyli poniżej 10 mln zł) a to eliminowałoby podatek i każdy z
budynków nie dawałby podstawy do ustalenia podatku, orzekł NSA w wyroku z 9 sierpnia 2023 r.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Sąd, zgadzając się z wcześniejszą argumentacją WSA, podjął się wykładni art. 24b ust. 3 ustawy o CIT (art. 30g ust. 3 ustawy o PIT). Zgodnie z ich brzmieniem przychód od którego liczy się podatek od budynków, stanowi ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji - wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

PIT 39 2023/2024 - jak wypełnić formularz

Stanowisko takie jest zgodne z wykładnią Ministerstwa Finansów. Zgodnie z nią wysokość podatku od przychodu z budynku powinna być zbieżna z “potencjalną zdolnością nieruchomości do generowania przychodu czynszowego”, nie jest zatem odniesieniem do zmieniającej się wartości rynkowej czy też odtworzeniowej nieruchomości.

Sąd wskazał, że w ustawie jasno użyty jest zwrot “wartość początkowa”, a ta nie jest elementem który obniżony jest o odpisy amortyzacyjne. Wartość początkowa jest zatem czymś innym niż wartość odtworzeniowa, uwzględniająca amortyzację w kolejnych okresach. Odpisy amortyzacyjne obniżają wartość początkową dopiero w późniejszym etapie, tzn. są innym elementem kalkulacji podatkowej.

Ewidencja środków trwałych - książka inwentarzowa z tabelą amortyzacyjną

Co innego natomiast w stosunku do ulepszeń, które bezpośrednio wpływają na wartość początkową i te - zdaniem sądu - należy dodawać do comiesięcznego ustalenia wartości początkowej środka trwałego w kalkulacji podatku od przychodu z budynków.

Wyroki NSA z 9 sierpnia 2023 r., sygn. akt II FSK 213/21 i II FSK 214/21