Podatek zleceniobiorcy tylko od przychodu możliwego do wyliczenia

Podatek zleceniobiorcy tylko od przychodu możliwego do wyliczenia

Darmowy dowóz do i z miejsca wykonywania zlecenia nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu, jeżeli niemożliwe jest wyliczenie wartości świadczenia faktycznie otrzymanego przez konkretnego zleceniobiorcę - uznał WSA we Wrocławiu i uchylił interpretację w tej sprawie.

Z wnioskiem o tę interpretację wystąpiła firma planująca uzyskanie statusu agencji zatrudnienia i zawieranie z osobami fizycznymi umowy zlecenia na wykonywanie pracy na rzecz klientów. We wniosku firma zadeklarowała, że zamierza zapewnić im dowóz i odbiór z miejsca wykonywania usług dwoma autobusami zapewnionymi przez profesjonalnego przewoźnika, ale nie będzie nadzorować, czy dany zleceniobiorca korzysta z możliwości dojazdu czy też nie. Koszt transportu jednej osoby został oszacowany na 50-90 zł miesięcznie, ale firma nie będzie miała możliwości przypisania konkretnego przychodu do danego zleceniobiorcy.

We wniosku o interpretację firma postawiła tezę, że wartość zapewnianego zleceniobiorcom nieodpłatnego transportu nie będzie dla nich przychodem, od którego należałoby naliczać, pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Argumentowała to faktem, że zapewnienie dowozu zleceniobiorców z i do miejsca wykonywania usług leży w interesie firmy, a dodatkowo niemożliwe jest przypisanie poszczególnym zleceniobiorcom indywidualnej i wymiernej korzyści w związku ze skorzystaniem przez nich ze świadczenia.

Dyrektor KIS w interpretacji uznał to stanowisko za nieprawidlowe. Podkreślił, że przyjęcie świadczenia oferowanego przez zleceniodawcę leży w interesie zleceniobiorcy, gdyż jest równoznaczne z uniknięciem przez niego wydatków na zakwaterowanie i dowóz, jakie musiałby ponieść w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zgodnie z postanowieniami umowy zlecenia.

Kiedy polisa na życie stanowi przychód zleceniobiorcy

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Firma zaskarżyła tę interpretację do sądu, ten zaś podkreślił, że dyrektor KIS w interpretacji pominął ocenę, czy w opisanej sytuacji możliwe będzie przypisanie konkretnemu zleceniobiorcy konkretnej korzyści finansowej z tytułu oferowanego przez spółkę transportu. Opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie hipotetyczny, a więc możliwy do otrzymania. W związku z pominięciem tej okoliczności sąd uchylił interpretację.

Sąd zauważył też, że ocena przyczyn zaniechania przez spółkę prowadzenia ewidencji będzie celowa i pożądana w ewentualnym postępowaniu dotyczącym wymiaru podatku dochodowego, pozostaje to jednak poza granicami sprawy, której dotyczy wniosek.

Źródło: wyrok WSA we Wrocławiu I SA/Wr 906/22, indywidualna interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.729.2022.1.MR z 23 września 2022 r.