Uproszczenia w rozliczeniach marży trafią do JPK_v7 zbiorczo.

Podatnicy sprzedający rzeczy używane mogą spotkać się problemem ustalania marży od poszczególnych towarów sprzedawanych w ich przedsiębiorstwie. Ma to miejsce szczególnie przy konfekcjonowaniu rzeczy nabytych uprzednio jako komplet lub jako całość(dzieleniu ich i sprzedawaniu ich w częściach) lub w przypadku nabycia dużej ilości towarów podobnych (np. śruby, deski drewniane, sprzęt jednego rodzaju o różnej wartości). W takim przypadku marżę ustalać można zbiorczo i wykazywać zbiorczo w JPK_V7, ale jedynie za zgodą organu podatkowego.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Jeżeli rodzaj poszczególnych przedmiotów kolekcjonerskich lub specyfika ich dostaw czyni skomplikowanym lub niemożliwym określenie marży podatnik za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, oblicza marżę jako różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym.

W tym przypadku w JPK_V7 należy transakcję oznaczyć:

  • jako dowód sprzedaży “WEW”, jako typ procedury MR_UZ
  • w polach zakupu marżą - podać sumę wszystkich nabyć w danym okresie (brutto),
  • w polu sprzedaży marżą - podać sumę wszystkich abyć w danym okresie brutto,
  • w polu odpowiedniej stawki podatku wpisać marżę jako różnicę między poprzednimi polami oraz odpowiednią stawkę podatku (np. jeśli różnica to 3230 zł - 2000 zł = 1230 zł, podstawa opodatkowania stanowi 1000 zł, podatek = 230 zł.

W takim przypadku podatnik nie ewidencjonuje poszczególnych dowodów zakupu i sprzedaży - powinien zatem dokonać wpisu w JPK_V7 na podstawie dokumentu wewnętrznego, a w polach danych kontrahenta wpisać “BRAK”. Jednocześnie poza JPK_V7 należy gromadzić dowody sprzedaży i zakupu takich składników majątku, opodatkowanych marżą w sposób zbiorczy.

 więcej informacji o procedurach podatkowych w transakcjach na JPK_V7K i JPK_V7M >

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »