2023-05-23 | Projekt ustawy o Krajowym Systemie e-faktur już w Sejmie

Projekt ustawy o Krajowym Systemie e-faktur już w Sejmie

Krajowy System e-Faktur, w skrócie KSeF, to system, który umożliwia wystawianie tzw. faktur ustrukturyzowanych. Od 01 stycznia 2022 roku korzystanie z tej formy fakturowania jest dobrowolne. E-faktura dopuszczona jest, jako jedna z form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF, został 09 maja 2023 roku przyjęty przez Radę Ministrów i trafił właśnie do Sejmu. Zgodnie z jego treścią, korzystanie z e-faktur będzie obowiązkowe od 01 lipca 2024 roku dla czynnych podatników VAT. Natomiast dla tych którzy są zwolnieni podmiotowo oraz przedmiotowo z rozliczeń podatku VAT obowiązek korzystania z KSeF rozpocznie się 01 stycznia 2025 roku. Projekt zakłada również, że faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone w obecnej formie będą mogły być wystawiane do 31 grudnia 2024 roku. Co ważne, system KSeF obowiązywać będzie w obrocie między przedsiębiorcami tzw. B2B. W przypadku sprzedaży dla konsumentów (B2C) nie ma konieczności korzystania z KSeF.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Niewątpliwie wraz z wejściem KSeF, jako systemu obowiązkowego dla przedsiębiorców, zrewolucjonizowany zostanie obszar rozliczeń i fakturowania firm. Choć niewątpliwie KSeF usprawni i uszczelni obieg dokumentów czy proces fakturowania, to może wprowadzić również zamęt i chaos np. w przypadku gdy otrzymamy fakturę, której nie jesteśmy odbiorcami.

Czytaj więcej na temat KSeF