Zeskanowane i przechowywane w formie elektronicznej faktury są wystarczającym dowodem poniesienia kosztów podatkowych - uznał w indywidualnej interpretacji dyrektor KIS. O tę interpretację wystąpiła spółka, która obecnie skanuje i archiwizuje w formacie PDF faktury kosztowe i jednocześnie przechowuje ich papierowe wersje w archiwum. Spółka chciałaby przekazać źródłowe faktury (uprzednio zeskanowane) do zniszczenia, by ograniczyć koszty związane z procesem archiwizacji i ryzyko utraty dokumentów. W 2021 r. dyrektor KIS wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w tej sprawie, jednak zostało ono uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zaś skargę kasacyjną od tego wyroku, wniesioną przez dyrektora KIS, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w styczniu 2023 r.

Żródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP2-1.4010.110.2021.9.S.KW z dnia 04.07.2023 r.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Faktura - obowiązek, rodzaje i struktura

Wystaw fakturę online za darmo