Wydatki na alkohol mogą mieć związek z prowadzoną działalnością

Wydatki na alkohol mogą mieć związek z prowadzoną działalnością

Zakup alkoholu na potrzeby organizacji wigilii firmowej ma pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych - uznał WSA w Poznaniu

Do sądu trafiła skarga na decyzję naczelnika urzędu skarbowego, który uznał, że spółka odliczała podatek naliczony z fikcyjnych faktur oraz faktur dokumentujących transakcje niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tej drugiej grupie znalazły się m.in. faktury za zakup alkoholu. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał tę decyzję w mocy, a spółka zaskarżyła ją do WSA.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Sąd stwierdził, że sporadyczne wydatki ponoszone na organizację dla pracowników zwyczajowo przyjętych świąt wykazują pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi, sprzyjając integracji zespołu, który następnie realizuje czynności podlegające opodatkowaniu. W konsekwencji możliwe jest wywiedzenie pośredniego związku pomiędzy zakwestionowanym wydatkiem a wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Podważenie tego rodzaju związku wymagałoby obalenia argumentów skarżącej, wskazujących na wykorzystanie alkoholu na potrzeby organizacji zwyczajowo przyjętych uroczystości, czego organy skarbowe nie uczyniły.

Źródło: wyrok WSA w Poznaniu I SA/Po 20/23 z 27 czerwca 2023 r.

Deklaracja VAT i część deklaracyjna JPK_V7 - jak przygotować?

Kreator ewidencji zakupu i sprzedaży VAT - z wysyłką JPK_V7M/JPK_V7K