Wydatki na alkohol mogą mieć związek z prowadzoną działalnością

Wydatki na alkohol mogą mieć związek z prowadzoną działalnością

Zakup alkoholu na potrzeby organizacji wigilii firmowej ma pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych - uznał WSA w Poznaniu

Do sądu trafiła skarga na decyzję naczelnika urzędu skarbowego, który uznał, że spółka odliczała podatek naliczony z fikcyjnych faktur oraz faktur dokumentujących transakcje niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tej drugiej grupie znalazły się m.in. faktury za zakup alkoholu. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał tę decyzję w mocy, a spółka zaskarżyła ją do WSA.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Sąd stwierdził, że sporadyczne wydatki ponoszone na organizację dla pracowników zwyczajowo przyjętych świąt wykazują pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi, sprzyjając integracji zespołu, który następnie realizuje czynności podlegające opodatkowaniu. W konsekwencji możliwe jest wywiedzenie pośredniego związku pomiędzy zakwestionowanym wydatkiem a wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Podważenie tego rodzaju związku wymagałoby obalenia argumentów skarżącej, wskazujących na wykorzystanie alkoholu na potrzeby organizacji zwyczajowo przyjętych uroczystości, czego organy skarbowe nie uczyniły.

Źródło: wyrok WSA w Poznaniu I SA/Po 20/23 z 27 czerwca 2023 r.

Deklaracja VAT i część deklaracyjna JPK_V7 - jak przygotować?

Kreator ewidencji zakupu i sprzedaży VAT - z wysyłką JPK_V7M/JPK_V7K