Sądy administracyjne za amortyzacją nieruchomości mieszkalnych

Sądy administracyjne za amortyzacją nieruchomości mieszkalnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że pozbawienie podatników możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnych jest niezgodne z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych. To przełom, który może dać podatnikom nadzieję na kontynuację rozpoczętej już amortyzacji takich nieruchomości.

Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnych zniknęła z polskiego systemu prawnego z końcem 2022 r. To wynik zmian w przepisach, jakie wprowadził Polski Ład. Podatnicy, którzy walczyli o zachowanie prawa do zaliczania odpisów w kosztach podatkowych i występowali o indywidualne interpretacje podatkowe w tej sprawie, powołując się na konstytucyjną ochronę praw nabytych, zderzali się z twardym stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który uznawał takie stanowisko za nieprawidłowe. Przełomem stał się wyrok WSA w Łodzi z 27 czerwca 2023 r. (I SA/Łd 258/23). Sąd uchylił zaskarżoną interpretację (0111-KDIB1-2.4010.481.2022.1.AW) w części dotyczącej przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, opowiadając się w ten sposób za możliwością dalszego stosowania odpisów amortyzacyjnych na zasadzie praw nabytych.

Rozliczenie PIT firmy lub przedsiębiorstwa

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd wskazał na “oczywistą niezgodność” przepisów z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych. Powołał się też na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lutego 2015 r. (sygn. P 10/11), dotyczący podobnego zagadnienia. Wówczas TK uznał, że przepisy pozbawiające podatników możliwości amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych przed 1 stycznia 1999 r., są niezgodne z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą ochrony interesów w toku.

Trybunał orzekł wtedy, że z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika m.in. zasada lojalności państwa wobec obywatela. Z niej zaś wyprowadził dalsze szczegółowe reguły, a wśród nich - regułę nakładającą na ustawodawcę obowiązek ochrony praw nabytych i ochrony interesów będących w toku. TK uznał wreszcie, że z tą regułą nie da się pogodzić pozbawienia podatników możliwości amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych. Obecnie sytuacja dotyczy innego rodzaju odpisów amortyzacyjnych, jednak jest ona zbieżna z dotychczasowym stanowiskiem TK, stąd WSA jednoznacznie opowiedział się za stanowiskiem broniącym podatników.

PIT za wynajem

Wyrok może być początkiem drogi do uznania za niekonstytucyjne przepisów usuwających od 2023 r. prawo do amortyzacji budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Niekonstytucyjność i ochrona praw nabytych dotyczyć może tych wszystkich przypadków, gdy amortyzacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowych przepisów prawa.

Wyrok WSA w Łodzi nie jest prawomocny.