Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

Osoby fizyczne kupujące na rynku wtórnym swoje pierwsze mieszkanie lub dom nie zapłacą podatku od czynności cywilnoprawnych, z kolei inwestorzy kupujący całe pakiety mieszkań muszą liczyć się z dodatkową daniną na rzecz państwa - wynika z nowelizacji prawa podatkowego, wchodzącej w życie w znacznej części od 1 stycznia 2024 r.

Zgodnie z treścią nowelizacji, zakup pierwszego mieszkania lub domu z rynku wtórnego wkrótce zostanie zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwolnieniem będą objęte transakcje sprzedaży, których przedmiotem jest

  • prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o ile spełnione będą następujące warunki:
    • kupującym będzie osoba fizyczna lub osoby fizyczne,
    • w dniu sprzedaży żadnej z tych osób nie przysługuje, ani przed tym dniem nie przysługiwało, żadne z wymienionych praw ani udział w tych prawach - z wyjątkiem sytuacji, gdy taki udział nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Pozostałe transakcje z rynku wtórnego, które nie będą po stronie sprzedawcy opodatkowane VAT (np. nie będzie to pierwsza nieruchomość kupującego, udział w nieruchomości zostanie nabyty inaczej niż poprzez dziedziczenie, wcześniej nabyty w formie dziedziczenia udział w nieruchomości lub prawie do nieruchomości przekraczył 50%) pozostaną opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość będzie taka jak do tej pory, tj. 2% wartości rynkowej transakcji.

PIT 39 2022/2023 - jak wypełnić formularz

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Profesjonalne transakcje na rynku pierwotnym bez zmian, tj. bez PCC.

Zmiana, jaka następuje w przepisach dotyczy wyłącznie rynku wtórnego, to jest takiego, gdzie na sprzedawcy co prawda ciąży obowiązek zapłaty VAT od transakcji ale z różnych przyczyn jest on z niego zwolniony. Dotyczy ona również rynku wtórnego nieprofesjonalnego, tj. gdzie sprzedawca nie zajmuje się komercyjnie sprzedażą nieruchomościami i VAT w ogóle go nie dotyczy.

Natomiast w przypadku handlu mieszkaniami i prawami pochodnymi do takich mieszkań, który dotyczy transakcji z naliczonym VAT po stronie sprzedawcy (zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym), sytuacja nie będzie inna niż ta obecna, tzn. wystąpi tylko VAT u sprzedawcy, a kupujący nie zapłaci PCC. Nie będzie ona inna od obecnej - ale tylko dla większości podatników. Jednak ci, którzy zdecydują się nabywać mieszkania pakietowo, muszą się liczyć z kolejnymi utrudnieniami.

Inwestorzy zapłacą więcej

Nowe przepisy wprowadzają jeszcze jedną istotną zmianę. W niektórych przypadkach zakup pakietu mieszkań na rynku pierwotnym będzie obciążony zarówno podatkiem VAT, jak i PCC. Gdy zmiany wejdą w życie, podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba będzie zapłacić przy zakupie szóstego i każdego kolejnego mieszkania w tym samym budynku lub w różnych budynkach, ale wybudowanych na tej samej nieruchomości gruntowej. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wyniesie wtedy 6%. Taka transakcja będzie więc podwójnie opodatkowana: zarówno VAT, jak i PCC i to według wyższej stawki, niż do tej pory. To zmiana obowiązującej dotąd zasady, że transakcje na rynku pierwotnym są opodatkowane tylko podatkiem VAT, zaś na rynku wtórnym od osoby prywatnej - tylko PCC.

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, to zwolnienie z PCC dla nabywców pierwszej nieruchomości zacznie obowiązywać po 30 dniach od publikacji ustawy, zaś dodatkowy podatek dla hurtowych nabywców mieszkań - od 1 stycznia 2024 r.

Do kiedy złożyć PCC-3? PCC-3 Termin składania