Zwolnienie z VAT usług bezpośrednio związanych z leczeniem

Zwolnienie z VAT usług bezpośrednio związanych z leczeniem

Masaże służące profilaktyce, przywracaniu bądź poprawie zdrowia, wykonywane przez dyplomowanego technika masażystę, podlegają zwolnieniu z VAT - potwierdził dyrektor KIS.

Spółka, która jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie masażu oraz usług kosmetycznych. Oferuje masaże różnego typu, w tym masaże lecznicze. Spółka nie jest zarejestrowana jako podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, ale usługi masażu leczniczego są świadczone przez zatrudnione osoby posiadające dyplom technika masażysty. Spółka dotąd stosowała dla tej usługi stawkę VAT 23%, jednak wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że świadcząc usługę masaży leczniczych może korzystać ze zwolnienia z VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji wskazał, że ze względu na brak statusu podmiotu leczniczego, spółka nie może skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Możliwe jest natomiast skorzystanie z art. 43 ust. 1 pkt 19 tej ustawy, który zwalnia z podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych.

Zwolnienie lekarza z VAT dotyczy tylko usług medycznych

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

W opisywanym przypadku usługę masażu leczniczego świadczą pracownicy posiadający wykształcenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta, a więc osoby wykonujące zawód medyczny. Natomiast masaż lecznicy to metoda fizjoterapii, którą stosuje się w celu zmniejszenia nasilenia objawów choroby, jej leczenia lub zapobiegania. Dlatego takie usługi będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT.

Dyrektor KIS podkreślił też, że od podatku nie są zwolnione wszystkie świadczenia, jakie można wykonać w ramach zawodów medycznych, a tylko te, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem, nie ma możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP4-2.4012.446.2023.2.MB z 23 października 2023 r.