JPK_VDEK zamiast VAT-7 i VAT-7K

W 2018 roku Ministerstwo Finansów planowało wdrożyć rozwiązanie JPK_VDEK na zasadach opisanych poniżej, obecnie w 2019 roku - założenia nowego JPK_VAT obowiązującego od 2020 rok ma postać: JPK_V7M lub JPK_V7K.

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy będą mogli składać sprawozdania i deklaracje dla podatku VAT w dwóch alternatywnych formach:

  • standardowo tak jak to miało miejsce do tej pory: osobno VAT-7 i VAT-7K oraz osobno raport JPK_VAT,
  • w jednym pliku JPK_VDEK.

Druga z tych form ma docelowo już w trakcie 2019 r. zastąpić wysyłkę deklaracji VAT. W efekcie stanie się jedyną, łączną metodą raportowania transakcji opodatkowanych VAT.

JPK_VDEK jest plikiem kontrolnym zawierającym nie tylko podsumowania kwot obrotów i transakcji opodatkowanych VAT – takich samych, jak było to do tej pory na deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, ale również zawierać będzie załączniki w postaci ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu, w których pojawić się muszą wszystkie transakcje przeprowadzane przez jednostkę w danym okresie sprawozdawczym – okresie miesięcznym. Na podstawie pliku podatnik ustalić musi wartość swojego zobowiązania podatkowego oraz dokonać ewentualnej zapłaty podatku lub przeksięgować nadpłatę na kolejne okresy. Nie jest obecnie wiadomo, czy JPK_VDEK zawierać będzie opcję dołączania wniosków z uzasadnieniami przyspieszania zwrotów podatku naliczonego nad należnym (VAT-ZT, VAT-ZZ), ewentualnie czy zawierać będzie dodatkowe pole na wskazanie takiego uzasadnienia.

Pobierz fillUp - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Jeśli dochodzić będzie do korekt w rozliczeniu, to niezależnie czy wpływają one na wartość zobowiązania podatkowego, czy też pozostają bez wpływu, podatnicy zobowiązani będą przesłać nową JPK_VDEK. Innymi słowy błąd zmusi każdorazowo do wysyłki nowej wersji pliku.

W efekcie zatem, niezależnie od metod rozliczania się z fiskusem podatnicy będą zobowiązani wysyłać miesięczny raport JPK_VDEK w formie jednolitego pliku kontrolnego.
Z chwilą gdy ministerstwo przygotuje schematy danych pliku jpk_vdek oraz zasady jego wysyłki - zostaną one zaimplementowane do JPKomatu w programie fillUp.

Zamiast wielu e-deklaracji – jeden plik JPK_VDEK

Docelowo możliwe jest, że w 2019 r. kolejne deklaracje VAT zostaną połączone kolejne deklaracje rozliczeniowe:

  • VAT-27 – o dokonywanych transakcjach krajowych opodatkowywanych metodą odwrotnego obciążenia,
  • VAT-UE – o prowadzonych transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Informacje te staną się kolejnymi załącznikami do pliku JPK_VDEK, składanego jeden raz w miesiącu, nie później niż do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Zamiast rozliczenia kwartalnego - podatek zapłacisz miesięcznie

Łącznie z wprowadzeniem JPK_VDEK usunięta ma zostać kwartalna forma rozliczeń podatku VAT. Podatek płacony ma być w tych samych okresach sprawozdawczych, w których dochodzi do raportowania za pomocą JPK_VDEK. Przedsiębiorcy, którzy mają obecnie możliwość korzystać z kwartalnej formy rozliczeń VAT nie będą uzyskiwać już dodatniego efektu podatkowewgo poprzez okresową (kwartalną) możliwość dysponowania środkami uzyskanych z transakcji, od których obowiązek podatkowy powstał w jednym z trzech miesięcy danego kwartału. Podatek trafiać będzie zatem na bieżąco do urzędu skarbowego.