Nowy JPK_VAT od 2020 roku JPK_V7M i JPK_V7K

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek korzystać z nowego, przesyłanego elektronicznie co miesiąc, pliku JPK_VAT. Obowiązek:

 • Od 1 stycznia 2020 r. obejmie wyłącznie dużych podatników (ponad 250 osób zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 osób zatrudnienia, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro),
 • Od 1 lipca 2020 r. obowiązek korzystania z nowych plików JPK_VAT obejmie pozostałe podmioty; podmioty te już od 1 stycznia będą mogły składać nowy JPK_VAT na zasadzie dobrowolności, przy czym pierwsze złożenie pliku zmusza do kontynuacji (nie można będzie powrócić do formy deklarowania VAT obowiązującej wcześniej takie podmioty).

Do 2020 r. podatnicy nie będą mieli możliwości korzystać z nowego, łącznego pliku JPK_VAT. Za 2019 r. należy korzystać osobno z deklaracji VAT i osobno – z pliku JPK_VAT w obecnej, pierwotnej formie.

Pobierz fillUp - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Co zawiera nowy JPK_VAT: JPK_V7M lub JPK_V7K

Nowy JPK_VAT ząstąpi – połączy w jeden plik:

 • VAT-7 (JPK_V7M) lub VAT-7K (JPK_V7K),
 • plik JPK_VAT obowiązujący do 2020 r., będący potwierdzeniem danych z ewidencji VAT podatnika,
 • VAT-27 – informację podsumowującą / korektę informacji podsumowującej (o obrocie krajowym),
 • VAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku przy transakcjach nierealizowanych na terytorium kraju, o zwrot w sytuacji braku sprzedaży opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym),
 • VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego),
 • VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT)
 • inne wnioski dołączane do deklaracji VAT-7/VAT-7K obecnie jako osobne dokumenty.

Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku.

Nowy JPK_VAT nie ograniczy prawa do korzystania z kwartalnych rozliczeń. Podatnicy korzystający z tej formy:

 • co miesiąc będą przekazywać cześć ewidencyjną JPK w nowej formie (obecnie wysyłają pełny JPK_VAT),
 • raz na kwartał będą przekazywać ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT - w formie nowego JPK_V7K.

Osobno, poza nowym JPK podanicy zobowiązani są składać:

Z tytułu błędów w przygotowaniu pliku JPK_VAT przewidziane są sankcje karne - przewidziano kary administracyjne za przesłanie nowego pliku JPK_VAT, który nie spełnia wymogów co do rzetelności i prawidłowości.