Adwokata kościelnego nie dotyczą ograniczenia przewidziane dla prawników

Adwokata kościelnego nie dotyczą ograniczenia przewidziane dla prawników

Adwokat kościelny nie wykonuje czynności typowo prawniczych, dlatego może skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT lub powrócić do niego, jeśli wcześniej zrezygnował z takiej możliwości - potwierdził Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Podatniczka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a podstawowy profil jej działalności to usługi rekomendacji kanonicznej, czyli adwokata kościelnego (oznaczenie PKD: 69.10.Z - Działalność prawnicza). W ramach wiodącej działalności zajmuje się sprawami toczącymi się przed sądami kościelnymi dotyczącymi stwierdzania nieważności sakramentu małżeństwa, nie występując przed sądami w imieniu klientów. Jej rolą jest wstępna weryfikacja, czy dany sakrament może być uznany za nieważnie zawarty, a w dalszych etapach - podejmowanie działań, które mogą pomóc jej klientom w osiągnięciu korzystnego rozstrzygnięcia w organach działających przy danym biskupie diecezjalnym. Do świadczenia tych usług nie jest konieczne posiadanie wykształcenia prawniczego. W 2022 r. ani w 2023 r. jej obroty nie przekroczyły 200 tys. zł rocznie.

Podatniczka jest obecnie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT (ze zwolnienia z VAT zrezygnowała w 2022 r.), ale chciałaby skorzystać ze zwolnienia z VAT od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego po uzyskaniu pozytywnej interpretacji podatkowej. Jak podkreśliła we wniosku o interpretację, nie świadczy usług doradczych, nie udziela porad, nie wydaje opinii ani uzasadnień charakterystycznych dla usług doradztwa, nie wykonuje czynności notarialnych, czynności typowo prawniczych ani innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, które obligowałyby ją do rejestracji do VAT.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy w ciągu roku podatkowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że podatnik, który nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy i którego wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła kwoty 200 tys, zł, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast podatnik, który utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ma prawo do niego powrócić w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem, że:

  • minął rok od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował,
  • w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży nie przekroczyła u niego kwoty 200.000 zł,
  • nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy.

Powrót do zwolnienia może nastąpić od początku dowolnego miesiąca po tym terminie.

Zwolnienie z VAT a JPK_V7

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT1-1.4012.260.2024.3.WL z 27 czerwca 2024 r.