Brak faktury uniemożliwia odliczenie VAT

Brak faktury uniemożliwia odliczenie VAT

Jeśli sprzedawca nie wywiąże się z obowiązku wystawienia faktury VAT dokumentującej transakcję, to nabywca nie ma możliwości odliczenia podatku. Takiego odliczenia nie można dokonać na podstawie samej faktury proforma - wskazał Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Przedsiębiorca kupił w maju 2022 r. styropian potrzebny do ocieplenia budynku gospodarczego wykorzystywanego do prowadzenia opodatkowanej działalności. Przed wykonaniem przelewu sprawdził, czy sprzedawca znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako płatnicy VAT i czy wskazany przez niego rachunek bankowy jest zgłoszony do rozliczeń VAT. Ponieważ dane były prawidłowe i nic nie wzbudziło jego wątpliwości, dokonał płatności za styropian na podstawie faktury pro forma.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Gdy wykonał przelew, jego kontakt ze sprzedawcą urwał się. Sprzedawca przestał odbierać telefon, nie reagował też na wysyłane wiadomości sms z prośbą o wystawienie faktury sprzedaży. Po rozmowie z pracownikiem urzędu skarbowego przedsiębiorca rozliczył VAT naliczony na podstawie faktury pro forma i planował dokonanie korekty, gdy otrzyma fakturę sprzedaży. Tego dokumentu jednak nie otrzymał. W tej sytuacji przedsiębiorca wystąpił o indywidualną interpretację i postawił w niej tezę, że mimo braku faktury VAT miał prawo do odliczenia podatku VAT w maju 2022 r., ponieważ transakcja miała miejsce, co jest w stanie wykazać na podstawie innych niż faktura dokumentów.

Odliczyć można tylko wydatki udokumentowane fakturami

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. W interpretacji przypomniał, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wskazał też, że, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, odliczenie jest możliwe w sytuacjach, gdy wydatki są udokumentowane fakturami oraz że wymóg posiadania faktury jest zbieżny z prawem wspólnotowym. Natomiast dokument nazywany “fakturą pro forma” nie jest dokumentem przewidzianym w ustawie VAT. Oznaczenie go wyrazami pro forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Dlatego przedsiębiorca nie może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z takiego dokumentu.

Kupiłeś jako konsument? Nie dostaniesz faktury na firmę

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT1-3.4012.807.2023.1.OS z 14 lutego 2024 r.