Brak dokumentu spełniającego wymogi faktury uniemożliwia odliczenie VAT

Brak dokumentu spełniającego wymogi faktury uniemożliwia odliczenie VAT

Prawo do odliczenia VAT jest związane z otrzymaniem przez podatnika faktury, w której określona jest kwota podatku naliczonego. Nie mogą jej zastąpić inne dokumenty, takie jak asygnata, rachunek czy paragon fiskalny niebędący fakturą uproszczoną - wynika z indywidualnej interpretacji.

Czynny podatnik VAT, zajmujący się głównie transportem drogowym towarów, zamierza rozszerzyć działalność o sprzedaż nieprzetworzonego drewna. Nabyte drewno będzie wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych. Zakup drewna przez podatnika będzie udokumentowany:

  • asygnatą, zawierającą m.in. pieczątkę sprzedawcy, imię, nazwisko i adres nabywcy, nazwę towaru, jego ilość, cenę, wartość netto i brutto oraz podpisy obu stron,
  • rachunkiem z datą i kwotą sprzedaży,
  • paragonem fiskalnym bez numeru NIP nabywcy, który opiewa na należność ogółem i przekracza kwotę 450 zł, ze stawką VAT, kwotą netto i brutto zgodnymi z kwotami na asygnacie i rachunku - z zastrzeżeniem, że paragon zostanie opisany, podpisany przez nabywcę i ostemplowany pieczątką z NIP.

Podatnik wystąpił o indywidualną interpretację, aby dowiedzieć się, czy takie dokumenty mogą stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego VAT. Jego zdaniem przepisy ustawy o VAT nie pozbawiają prawa do odliczenia podatku naliczonego z dokumentów, na których nie ma NIP nabywcy. Wnioskodawca argumentował, że brak NIP nabywcy nie jest wymieniony w art. 88 ustawy o VAT jako przesłanka negatywna, powodująca utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy dokument odzwierciedla prawidłowe zdarzenie gospodarcze.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Podatnik musi posiadać fakturę lub paragon zrównany z fakturą

Z tym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który podkreślił, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest związane z otrzymaniem przez podatnika faktury, w której określana jest kwota podatku naliczonego. Podatnik jest zobowiązany posiadać fakturę jako warunek niezbędny do realizacji przysługującego prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przypomniał też, że przepisy w zakresie podatku VAT określają szczególne przypadki, kiedy dokumenty niespełniające wszystkich wymogów dotyczących faktury są traktowane jako faktura. Takim dokumentem jest paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający m.in. numer NIP nabywcy. Jednak w analizowanym przypadku paragony za zakupione drewno opiewają na należność ogółem, przekraczają kwotę 450 zł i nie zawierają identyfikatora NIP nabywcy. Dopisanie numeru NIP (lub odciśnięcie stempla z numerem) nie sprawi, że paragon będzie zawierał ten numer.

W interpretacji wyjaśniono też, że brak numeru NIP na fakturze, przy jednoczesnym prawidłowym wskazaniu pozostałych danych podmiotu będącego nabywcą, może zostać uznany za wadę techniczną, niewyłączającą możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy towaru, więc jego brak nie przesądza o braku prawa do odliczenia podatku naliczonego. To zastrzeżenie dotyczy jednak wyłącznie faktur, a nie innych dokumentów, takich jak asygnata, rachunek czy paragon fiskalny niezrównany z fakturą. W konsekwencji wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia drewna na podstawie opisanych we wniosku dokumentów.

Zła stawka VAT na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia podatku

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP1-3.4012.162.2024.4.AMA z 15 maja 2024 r.