Zła stawka VAT na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia podatku

Zła stawka VAT na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia podatku

Zastosowanie przez wystawcę faktury zawyżonej stawki VAT nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego - wskazał Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Spółka, która jest czynnym podatnikiem VAT i VAT UE, zamierza korzystać z usług polskich przewoźników dla potrzeb transportu międzynarodowego towarów z Federacji Rosyjskiej do Polski oraz z Norwegii do Polski. Nabywane usługi będą przez nią wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Spółka spodziewa się, że będzie otrzymywać od przewoźników faktury wystawione ze stawką VAT 23%, chociaż faktury te dokumentują usługi, dla których spełnione są warunki zastosowania stawki VAT 0% (usługi transportu międzynarodowego). Wystąpiła więc o indywidualną interpretację, żeby potwierdzić, że będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymywanych przez przewoźników.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Stawka VAT ma drugorzędne znaczenie i nie wpływa na prawo do odliczenia podatku

W interpteracji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że aby podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, muszą zostać spełnione warunki wynikające z art. 86 ustawy o VAT oraz nie mogą zaistnieć przesłanki negatywne wskazane w art. 88 tej ustawy. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast zastosowanie błędnej (zawyżonej) stawki podatku przez wystawcę faktury nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki, uniemożliwiającej odliczenie tego podatku, wymienionej w art. 88 ustawy.

Jak wyjaśnił Dyrektor KIS, dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego, obok fundamentalnych przesłanek, takich jak status odliczającego jako czynnego, zarejestrowanego podatnika VAT, związek zakupionych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi (u nabywcy) oraz faktycznie zrealizowana transakcja, najistotniejsze jest to, by nabyta usługa lub towar podlegały opodatkowaniu i nie korzystały przy tym ze zwolnienia od tego podatku. Z punktu widzenia podmiotu dokonującego odliczenia, kwestia stawki ma drugorzędne znaczenie.

Dyrektor KIS zastrzegł jednak, że gdyby wnioskodawca otrzymał faktury korygujące do faktur, których dotyczy wniosek, będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego wykazanego w tych fakturach.

Brak faktury uniemożliwia odliczenie VAT

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL1-3.4012.556.2023.2.KK z 8 lutego 2024 r.