Propozycje zmian KSeF po konsultacjach

Propozycje zmian KSeF po konsultacjach

KSeF choć przesunięty, nie daje o sobie zapomnieć przedsiębiorcom. Wiele osób aktywnie uczestniczy w konsultacjach skupiających się na poprawkach dotyczących systemu. W dniu 21 marca 2024r. Ministerstwo Finansów zaprezentowano propozycje zmian w KSeF. Uwagi dotyczące systemu można zgłaszać do 19 kwietnia br.

Kiedy KSeF wejdzie w życie?

Mimo, że wejście KSeF zostało przełożone, a Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że faktury ustrukturyzowane nie będą obowiązkowe w 2024 roku, trzeba pamiętać, że jest to tylko zmiana daty jego obowiązywania. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, KSeF jest potrzebny i zostanie wprowadzony. Konkretna data ma zostać podana na przełomie kwietnia/maja bieżącego roku. Co ważne, zapowiedziano, że obowiązek KSeF wejdzie w życie dla wszystkich podatników w jednym terminie. Nie będziemy mieć zatem do czynienia z rozdzieleniem terminu dla czynnych podatników VAT i tych zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo, jak pierwotnie zakładano. Ujednolicenie daty wprowadzenia KSeF dla wszystkich podatników ma za zadanie uprościć proces. Przewidziano również odroczenie kar i obowiązku podania numeru KSeF w płatnościach, w tym dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Dodatkowe odroczenie ma obowiązywać również dla faktur wystawianych dla kasy rejestrującej i paragonów z NIP uznawanych za faktury. Powinno to złagodzić skutki błędów podatników przy wystawianiu faktur w KSeF, jak również da czas na dostosowanie oprogramowania do założeń KSeF.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Proponowane zmiany w KSeF

Ministerstwo Finansów w trakcie spotkania podsumowującego wskazało na kilka propozycji zmian, które wynikają z konsultacji. Oto najważniejsze z nich:

 • tryb offline
  Jedną z głównych zmian ma być wprowadzenie, w okresie przejściowym, opcji wystawiania faktur ustrukturyzowanych w trybie offline poza KSeF. Jako warunek wskazano, że faktura tak wystawiona będzie posiadała kod QR i zostanie wprowadzona do KSeF następnego dnia roboczego.
 • faktury dla konsumentów i podatników zwolnionych z VAT
  Kolejną istotną zmianą jest opcjonalne dopuszczenie wystawiania w KSeF faktur dla konsumentów (B2C). Faktury konsumenckie będą wydawane z kodem QR, co zapewni anonimowy dostęp do tej faktury w systemie KSeF. Ministerstwo Finansów zapowiada również, że podatnicy zwolnieni z VAT będą musieli podawać nr VAT (jeśli są zarejestrowani na potrzeby VAT) lub NIP (pozostali) jeśli dokonują zakupów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, co rozwiewa wątpliwości czy będą oni zobowiązani do stosowania KSeF.
  Podatnicy uwzględniający koszty w swojej działalności, czyli rozliczający się według skali podatkowej lub liniowo, na potrzeby prawidłowego rozliczenia kosztów będą musieli posiadać faktury wystawione w KSeF, w przeciwnym razie nie będą mogły być one rozliczane dla celów podatku dochodowego. Ministerstwo Finansów argumentuje takie działanie rozłożeniem ciężaru odpowiedzialności za pominięcie KSeF w rozliczeniach na obydwie strony transakcji.
 • załączniki dla problematycznych faktur
  Istotną zmianą ma być również możliwość dołączania do faktur załączników, co pozwoli na prawidłowe rozliczenie problematycznych faktur tj. faktury za media, usługi telekomunikacyjne czy faktury “zbiorcze”.
 • certyfikaty do kodów QR
  Ministerstwo Finansów Planuje również wcześniejszą możliwość wygenerowania oraz poboru certyfikatów nabywcy do faktur wystawianych w trakcie awarii, czy bez dostępu do internetu, tak aby było możliwe wystawianie faktur zawierających kod QR.
 • faktura papierowa dla “wykluczonych cyfrowo”
  Zmiany w KSeF uwzględniają również osoby, którym zastosowanie KSeF będzie sprawiało trudności tzw. “wykluczonych cyfrowo”. Ministerstwo Finansów dla takich przewidziało możliwość stosowania w okresie przejściowym faktur papierowych, pod warunkiem że skala i wartość takich faktur jest niewielka tzn. pojedyncza faktura nie przekracza wartości 450 zł, a suma takich faktur miesięcznie nie przekracza 10 tys zł. Takie rozwiązanie wiązałoby się ze specjalnym oznaczeniem tak wystawionych faktur w JPK_VAT.

Czy będą kary za wystawienie faktury poza KSeF?

Termin zakończenia konsultacji dotyczących KSeF mija 19 kwietnia 2024r., zatem powyższe propozycje mogą ulec zmianie, jak również mogą pojawić się nowe założenia.

Źródło: www.podatki.gov.pl