Leasing konsumencki bez kasy fiskalnej

Leasing konsumencki bez kasy fiskalnej

Usługi leasingu konsumenckiego oraz najmu pojazdów konsumentom po spełnieniu kilku warunków mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej. W przypadku sprzedaży samochodów takiej możliwości nie ma - wyjaśnił Dyrektor KIS.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy usługi leasingu operacyjnego oraz najmu pojazdów. Jej klientami są przede wszystkim podmioty prowadzące działalności gospodarcze we wszystkich możliwych formach prawnych, jednak z jej usług mogą korzystać także konsumenci, czyli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Tej grupie klientów spółka świadczy usługi leasingu konsumenckiego, usługi udostępnienia pojazdów w ramach najmu długo- i krótkoterminowego, zdarza się też, że sprzedaje im samochody osobowe. Transakcje są dokumentowane za pomocą faktur, opłacanych przez klientów przelewami bankowymi. W poleceniu przelewu klienci są zobowiązani do wskazania numeru faktury, za którą dokonują płatności, możliwe jest więc powiązanie dokonanej przez klienta wpłaty z typem transakcji. Spółka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że takich transakcji z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie musi dokumentować na kasie rejestrującej.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Zwolnienie możliwe tylko dla leasingu i najmu pojazdów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem tylko częściowo. Wskazał, że kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z rozporządzenia oraz z załącznika do tego rozporządzenia wynika, że podatnik ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej m.in. wtedy, gdy świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i spełnione są łącznie następujące warunki:

  • zapłata za usługę jest dokonana w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła,
  • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Skoro usługi leasingu ani najmu pojazdów nie zostały wymienione w § 4 rozporządzenia, spółka przyjmuje płatności przelewem na rachunek bankowy, a transakcje można jednoznacznie zidentyfikować na podstawie numeru faktury, to w przypadku tych transakcji spółka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Natomiast dostawa samochodów została wymieniona w przepisie § 4 ust. 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia wśród czynności, które muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących. W tym przypadku spółka nie może więc korzystać ze zwolnienia.

Źrodło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP1-3.4012.613.2023.1.KP z 2 lutego 2024 r.