Pisarka spotykająca się z czytelnikami nie zapłaci VAT od honorarium

Pisarka spotykająca się z czytelnikami nie zapłaci VAT od honorarium

Przeprowadzając spotkanie autorskie pisarka dokonuje sprzedaży usług kulturalnych i może w związku z tym skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT - ocenił Dyrektor KIS.

Pisarka, autorka książek literatury popularnej, jest czynnym podatnikiem VAT. We wpisie do ewidencji ma wybrany jako rodzaj działalności PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza. Jej podstawowym źródłem dochodu jest sprzedaż książek, ale dodatkowo, kilka razy w roku, pisarka bierze udział w spotkaniach autorskich organizowanych przez biblioteki i ośrodki kultury. Te spotkania są otwarte i darmowe dla publiczności, zaś honorarium wypłacane autorce pochodzi ze środków własnych bibliotek lub ośrodków kultury. Wysokość honorariów uzyskiwanych przez pisarkę z tego tytułu nie przekracza 200 tys. zł rocznie. Pisarka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że przeprowadzając spotkania wykonuje usługę wymienioną w art. 43 ust. 19 ustawy o VAT, to jest wstępu na imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego, i że w związku z tym przysługuje jej prawo do zwolnienia z VAT za przeprowadzone spotkania autorskie.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Przeprowadzanie spotkań autorskich przez twórcę jest usługą kulturalną

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z oceną, że przeprowadzając spotkania autorskie podatniczka wykonuje usługę wymienioną w art. 43 ust. 19 ustawy, a więc usługę wstępu. Podkreślił, że usługi wstępu to usługi, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę. Natomiast świadczone przez autorkę wniosku usługi, polegające na przeprowadzaniu spotkań autorskich na rzecz bibliotek lub ośrodków kultury, nabywających te usługi we własnym imieniu i na własną rzecz, stanowią sprzedaż usług kulturalnych. Będą więc korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, ale na innej podstawie.

Dyrektor KIS wskazał, że skoro świadczone usługi, polegające na przeprowadzaniu spotkań autorskich, stanowią usługi kulturalne, podatniczka świadczy je jako indywidualny twórca w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, występując jako osoba posiadająca prawa autorskie do omawianych książek, które sama napisała, na egzemplarzach książek widnieje jej nazwisko według przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a usługi te są wynagradzane w formie honorarium, to takie usługi będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.

Nie wszystkie usługi kulturalne online skorzystają ze zwolnienia z VAT

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT1-2.4012.230.2024.2.SM z 25 czerwca 2024 r.