Płatności bezgotówkowe albo kasa fiskalna

Płatności bezgotówkowe albo kasa fiskalna

Przyjmowanie płatności od osób nieprowadzących działalności gospodarczej wyłącznie kartą płatniczą pozwala, po spełnieniu dodatkowych warunków, skorzystać ze zwolnienia z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej - wynika z indywidualnej interpretacji.

Spółka jawna, która jest czynnym podatnikiem VAT, świadczy usługi wynajmu domków letniskowych. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będą płaciły za usługę kartą płatniczą - w stacjonarnym terminalu lub za pomocą płatności internetowych. Spółka jest zdania, że w tej sytuacji przysługuje jej zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania takich płatności przy pomocy kas rejestrujących. Wystąpiła w tej sprawie o indywidualną interpretację.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Wyjątki od obowiązku stosowania kasy fiskalnej

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady są obowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kas rejestrujących. Wyjątki od tej zasady zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 30 listopada 2023 r. Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia, w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, ze zwolnienia - obowiązującego do 31 grudnia 2024 r. - mogą skorzystać podatnicy, którzy łącznie spełnią następujące warunki:

  • całość zapłaty za usługę otrzymają za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
  • przedmiotem dostawy nie będą towary ani usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

W analizowanym przypadku spółka będzie otrzymywać zbiorczą wpłatę wszystkich płatności kartą zrealizowanych w danym dniu na rachunek bankowy, możliwe będzie zidentyfikowanie transakcji i powiązanie jej z konkretnym zamówieniem oraz klientem na podstawie danych przekazanych w przelewie bankowym, wreszcie świadczone przez spółkę usługi wynajmu domków letniskowych nie zostały wymienione w § 4 rozporządzenia. Dlatego spółka może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży z użyciem kasy rejestrującej.

Każdy oddział prowadzący sprzedaż musi być wyposażony w kasę fiskalną

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT1-3.4012.259.2024.2.ALN z 14 czerwca 2024 r.