Każdy oddział prowadzący sprzedaż musi być wyposażony w kasę fiskalną

Każdy oddział prowadzący sprzedaż musi być wyposażony w kasę fiskalną

Kasa rejestrująca powinna znajdować się w miejscu faktycznej sprzedaży i umożliwiać wydrukowanie paragonu zawierającego adres punktu sprzedaży - przypomniał Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji

Spółka świadcząca usługi językowe (tłumaczenia, audyty, kursy językowe) ma oddziały w sześciu miastach w Polsce. W każdym oddziale zainstalowana jest tradycyjna kasa fiskalna. Klienci indywidualni płacący gotówką lub kartą w oddziale, otrzymują od razu paragon. Z kolei osoby płacące za usługę przelewem bankowym dostają pocztą elektroniczną e-fakturę, natomiast paragon zostaje nabity w oddziale, który realizował daną sprzedaż i jest dołączany do drugiego egzemplarza faktury.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Ponieważ zdecydowana większość sprzedaży odbywa się w Internecie, spółka chciałaby zmienić to rozwiązanie, wyrejestrować obecnie użytkowane kasy i zastąpić je jedną kasą on-line, zlokalizowaną w jednym z oddziałów. W zamyśle spółki ta kasa miałaby obsługiwać całą sprzedaż - zarówno tradycyjną, jak i realizowaną w Internecie. W przypadku osób fizycznych płacących za usługi w biurze, pracownik będzie rejestrował sprzedaż na kasie fiskalnej on-line, zaś urządzenie prześle e-paragon na wskazany przez klienta adres mailowy. Pracownik będzie mógł też wydrukować paragon z systemu i od razu wydać go klientowi. Natomiast w przypadku płatności przelewem, e-paragon będzie nabijany na kasę on-line i wysyłany do klienta po zarejestrowaniu wpłaty na konto bankowe, nie później niż do końca miesiąca, w którym dana płatność została zarejestrowana. Na e-paragonie mają być umieszczone dwa adresy: adres siedziby spółki oraz adres zgłoszenia kasy on-line. Spółka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby uzyskać potwierdzenie, że takie rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Kasę trzeba włączyć dopiero wtedy, gdy możliwa jest sprzedaż usługi

Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że zgodnie z § 22 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, paragon fiskalny wystawiany przez kasę on-line musi zawierać m.in. adres punktu sprzedaży. Ten adres musi się też pojawiać w dobowych i okresowych raportach fiskalnych. Kasa rejestrująca powinna znajdować się w miejscu faktycznej sprzedaży i umożliwiać wystawienie zgodnego z przepisami paragonu fiskalnego, a więc zawierającego m.in. adres punktu sprzedaży. Jeżeli firma posiada kilka punktów sprzedaży (oddziałów), to kasę rejestrującą powinna posiadać w każdym punkcie, w których prowadzona jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlegająca obowiązkowi ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących.

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP1-3.4012.473.2023.2.PRM z 20 listopada 2023 r.