Wymiana oleju nie pozbawi mechanika zwolnienia z VAT

Wymiana oleju nie pozbawi mechanika zwolnienia z VAT

Podatnik, który kompleksowo serwisuje auta, w ramach czego zajmuje się również wymianą oleju w tychże samochodach, nie jest zobowiązany do płacenia podatku VAT, chyba że przekroczy roczny limit sprzedaży w wysokości 200 tys. zł – wskazał Dyrektor KIS.

Przedmiotem działalności podatnika jest świadczenie usług w zakresie naprawy pojazdów samochodowych, w tym wymiana oleju samochodowego. Mechanik korzysta ze zwolnienia z VAT podmiotowego na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż zakłada, że w roku 2024 nie przekroczy obrotu 200 000 zł. Podatnik kupuje części i materiały (w tym olej silnikowy), które są potrzebne do wykonania przez niego oferowanych usług. W ramach zlecenia mieści się wymiana części, materiałów, jednak podatnik nie prowadzi sprzedaży towaru w postaci części lub oleju silnikowego. Za każdym razem klient zamawia wyłącznie usługę serwisową/naprawy. Podatnik, zwrócił się do Dyrektora KIS z pytaniem, czy w przypadku sprzedaży usług serwisu/naprawy pojazdów samochodowych z wykorzystaniem części, w tym oleju silnikowego wcześniej przez niego zakupionych, może Pan korzystać ze zwolnienia VAT określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Wątpliwość wynikała z faktu, że olej samochodowy jest towarem akcyzowym, a zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy o VAT podatnik dokonujący dostawy takich towarów nie ma prawa do zwolnienia z podatku.

Wpadł przez aktywność na portalu aukcyjnym, musi zapłacić VAT

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Usługa serwisu uprawnia do zwolnienia VAT, jeśli wymiana oleju jest czynnością pomocniczą

Dyrektor KIS wskazał, że w przypadku sprzedaży usług serwisu/naprawy pojazdów z wykorzystaniem części, w tym oleju silnikowego zakupionych przez mechanika, może on korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, o ile wartość sprzedaży przekroczy kwoty 200.000,00 zł rocznie. Zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Organ uzasadnił, że dopóki mechanik będzie świadczył kompleksową usługę serwisową i wymiana oleju będzie czynnością pomocniczą, dopóty będzie mu przysługiwać prawo do zwolnienia podmiotowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 5 marca 2024 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.6.2024.1.MS