Bon turystyczny to przychód dla przedsiębiorcy. Od 500 zł zapłaci podatek

Polski Bon Turystyczny z pewnością stanie się hitem sezonu wakacyjnego 2021 i mocno wpłynie na funkcjonowanie polskiej turystyki. Zgodnie z obecnie wprowadzonymi przepisami, o ile bon jest świadczeniem ogólnodostępnym, to po jego realizacji, konieczna będzie zapłata podatku. Jego wartość obciąży tych, którym początkowo miał on najbardziej pomagać.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym wskazuje, że, wolna od podatku dochodowego jest wartość bonów otrzymanych na podstawie jej uregulowań co powoduje, że osoby realizujące bon nie mają obowiązku ująć jego wartości w deklaracji podatkowej PIT i nie muszą z tego tytułu płacić podatku. Ich żadne opodatkowanie nie dotyczy.

Realny ciężar bonu odczują natomiast przedsiębiorstwa świadczące imprezy turystyczne oraz usługi hotelarskie, które za realizację usługi turystycznej o określonej wartości otrzymają świadczenie z ZUS w zamian za realizację bonu przez turystów.

O ile bowiem wartość bonu jest zwolniona z podatku, to już wypłacane pieniądze za zrealizowaną usługę turystyczną, stanowić będą dla hotelarzy i przedsiębiorstw turystycznych przychód podatkowy. Co więcej, wykonanie usługi w zamian za przekazany bon nadal podlegać będzie opodatkowaniu VAT (w turystyce jest to z reguły 8%). Ostatecznie zatem z 500 zł wydanych na usługę, przedsiębiorca otrzyma jedynie 379,63 zł (Z tego np. 83,33 to podatek dochodowy obliczany liniowo oraz 37,04 to podatek od towarów i usług - VAT).

Na kogo i na jaką wartość wystawić fakturę (lub paragon)?

Przekazanie bonu turystycznego spowoduje cały szereg problemów księgowych. Przede wszystkim problemem stanie się wprowadzenie usługi do ewidencji podatnika. Bon jest wyłącznie formą informacji o tym, kto poniesie koszt realizacji usługi (zobowiązania się osoby trzeciej - w tym przypadku Skarbu Państwa - do zapłaty za usługobiorcę). Nabywcą usługi pozostaje jednak osoba, która korzysta z pobytu turystycznego.

Zgodnie z ogólną zasadą obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, zatem w momencie realizacji vouchera. Upraszczając - klient płaci voucherem wręczając go przedsiębiorcy i realizacja vouchera jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem wydanie towaru czy wykonanie usługi w zamian za voucher podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych według stawek VAT właściwych dla usługi turystycznej czy hotelarskiej. W efekcie faktura lub paragon obejmować musi całą wartość usługi, a jedynie formą zapłaty będzie bon turystyczny. Natomiast jeśli usługa jest droższa niż bon, nadwyżka wartości usługi powinna być zapłacona i tak samo wprowadzona na kasę fiskalną lub na fakturę.

Usługa hotelarska dla rodziców na Bon na dzieci?

Problem przedsiębiorców nie kończy się na rozliczeniu podatkowym usługi w zamian za bon. Okazuje się, że bon będzie mógł zostać zrealizowany wyłącznie za pobyt dziecka. Oznacza to, że przedsiębiorcy turystyczni mogą być zmuszeni do budowania nowych ofert handlowych z racji na to, że z reguły to dzieci pozostają objęte zniżkami lub korzystają z usług noclegowych za darmo.

Nie będzie natomiast przedmiotem dociekań przedsiębiorstwa, czy bon turystyczny będzie wykorzystywany faktycznie w celach rekreacji. Może się zdarzyć zatem, że rodzice zdecydują się bon wykorzystać jadąc do innej miejscowości w celach zawodowych zabierając ze sobą dziecko, na które bon zostanie zrealizowany.

Problemem może okazać się także, czy wystawić fakturę (lub fakturę uproszczoną) dla usługobiorcy (tj. dziecka) płacącego bonem, jeśli rodzice takiej faktury zażądają. Kłopotem będzie również zaliczenie danego typu działalności do usług hotelarskich lub imprezy turystycznej. Może to powodować łączenie pakietów usług i wprowadzanie w sztuczny sposób do ich wartości świadczeń, które nie mogą być uznawane za takie grupy świadczeń (np. czy usługa hotelarska na dziecko może zawierać w sobie cenę za miejsce parkingowe, z którego skorzysta opiekun).

Poza tym, hotel nie może również wydawać nadwyżki za bon ani księgować całej kwoty bonu za usługę o niższej wartości. Ponadto na potwierdzeniu wykonania usługi powinna być wskazana wyłącznie faktyczna jej wartość, a nie wartość przekazanego bonu turystycznego, tzn. że cena nie może zostać sztucznie zawyżona po realizacji bonu albo w związku z jego wykorzystaniem.