2021-12-16 | Faktury ustrukturyzowane obowiązkowo od 2023 r.

Faktury ustrukturyzowane obowiązkowo od 2023 r.

Miesiąc temu Prezydent podpisał ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dziewięciostronicowa nowelizacja konstytuuje wejście w życie od 1 stycznia 2022 r. Krajowego Systemu e-Faktur, zapowiadanego od dłuższego czasu przez Ministerstwo. Na ten temat pisaliśmy także [TUTAJ].

Chociaż nie wynika to wprost z żadnej regulacji ustawy, Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych informuje podatników, że faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe już od 2023 r. Z przepisów unijnych wynika natomiast, iż do wprowadzenia takiej zmiany jako obowiązkowej MF, choć o tym nie informuje, będzie potrzebowało zgody Komisji UE. Jest wysoce prawdopodobne że ją uzyska, nie wiadomo natomiast, czy będzie jakiekolwiek zastrzeżenie co do terminu wprowadzenia.

Więcej na temat faktur

Jak na tak dużą zmianę termin na obowiązkowe e-faktury w 2023 r., pomimo że już zapowiedziany, dla wielu przedsiębiorstw może okazać się zbyt krótki. Chodzi przecież nie tylko o sam obieg faktur, ale procesy rozliczeniowe, systemy bonusowe, zamykanie ksiąg, terminowe płatności, zabezpieczenie płynności w firmach. E-faktury to zmiana procesu fakturowania sprzedaży i zakupów, która wpływa na wiele innych procesów w przedsiębiorstwie. Samo rozpoznanie obszarów, na które wpływ ma taka zmiana, a potem – przygotowanie, większym firmom może zająć długie miesiące. Miejmy nadzieję, że MF weźmie to pod uwagę gdy dojdzie do procesowania przepisów obligatoryjnego stosowania e-faktur.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »