Korekta faktury po stronie nabywcy a KSeF

Korekta faktury po stronie nabywcy a KSeF

Zgodnie z założeniami Ustawodawcy od 1 lipca 2024 roku dla podatników VAT, jako obowiązkowy stanie się Krajowy System e-Faktur. Podatnicy zwolnieni podmiotowo i/lub przedmiotowo z VAT będą będą musieli przystąpić do KSeF od 1 stycznia 2025 roku. Niewątpliwie obowiązek korzystania z KSEF będzie rewolucją w fakturowaniu przez przedsiębiorców, nie tylko przez obowiązek korzystania z nowego systemu, ale również poprzez zmianę zasad dotychczas obowiązujących.

Jedną z zasadniczych zmian, będzie likwidacja not korygujących zarówno dla faktur w systemie KSeF, jak i poza KSeF. System będzie pozwalał jedynie na wystawienie faktury korygującej przez dostawcę. Faktura ustrukturyzowana może zostać skorygowana tylko poprzez fakturę korygującą wystawioną w KSeF.

Korekta w KSeF

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę KSeF w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury szybko i łatwo wystawisz oraz wyślesz darmową e-fakturę w KSeF. Najlepsze rozwiązanie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur.
Wystaw e-fakturę w systemie KSeF już teraz »

Pierwotnie zakładano, że nabywca będzie mógł wprowadzić propozycję faktury korygującej w KSeF. Draft faktury korygującej akceptowany byłby następnie przez sprzedającego, stając się tym samym pełnoprawną fakturą korygującą. Patrząc na najnowszy projekt ustawy dotyczącej KSeF wiemy, że Ustawodawca nie zdecydował się jednak na to rozwiązanie. Po konsultacjach społecznych uznano, że będzie to rozwiązanie zbyt skomplikowane w użytkowaniu.

Biorąc pod uwagę proponowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązania w zakresie korekt wystawionych faktur można stwierdzić, że kompetencje nabywcy w zakresie poprawy danych zamieszczonych na fakturze, nie tylko nie zostaną rozszerzone, ale wręcz odebrane. Choć nabywca jest stroną transakcji, którą dokumentuje faktura, to poprawność przedstawionych na niej danych leży w rękach jedynie sprzedającego.

Od momentu wejścia w życie proponowanych zapisów, nabywca nie będzie w stanie samodzielnie skorygować nawet danych formalnych. Do tej pory takim poprawkom służyły noty korygujące. Choć jest to dokument, którego się nie księguje, to jest jedną z metod naprawienia nieprawidłowości związanych z fakturą.

Konsekwencją powyższych zmian jest całkowite pozbawienie nabywcy formalnego wpływu na poprawność dokumentowania transakcji. Kupujący będzie zmuszony, aby każdorazowo poprosić dostawcę o wystawienie faktury korygującej, nawet jeśli pomyłka dotyczyć będzie błędów w adresie czy literówki w nazwie firmy. Błąd zostanie formalnie poprawiony dopiero po wprowadzeniu faktury korygującej przez sprzedającego, która następnie zostanie zaakceptowana przez nabywcę.

Niewątpliwie schemat powyższych działań znacznie wydłuży czas poprawy błędów na fakturach, jak również zwiększy liczbę formalności po obu stronach.

Faktura korygująca JPK_V7