Koszty przesyłki jako podstawa opodatkowania VAT

Koszty przesyłki jako podstawa opodatkowania VAT

Błędy formalne mogą sprawić, że sprzedawca będzie musiał naliczyć VAT od ponoszonych przez kupujących kosztów wysyłki towaru.

Przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, sprzedaje na portalach internetowych podzespoły i części elektroniczne uzyskane z recyklingu. W opisie każdej aukcji przedsiębiorca zamieszcza informację, że w chwili zakupu kupujący udziela mu pełnomocnictwa na wysłanie w jego imieniu zakupionego towaru i opłacenie wysyłki. Przedsiębiorca nie prowadzi oddzielnej ewidencji wysokości środków przeznaczanych na pokrycie kosztów wysyłki, ale np. na fakturach automatycznie pozyskiwanych z systemu koszt wysyłki jest wyodrębniony. System umożliwia także uzyskanie rocznego zestawienia poniesionych na ten cel kosztów.

Przedsiębiorca wystąpił o indywidualną interpretację, w której postawił tezę, że wpływające na jego rachunek środki na opłacenie kosztów przesyłki nie stanowią dla niego podstawy opodatkowania VAT, ponieważ działa jako pełnomocnik kupującego, jest zobowiązany do przekazania otrzymanych kwot na rzecz podmiotu, który doręczy przesyłkę, taki wpływ jest więc zwrotem kosztów i nie powinien być opodatkowany VAT. Dopiero gdyby kwota pobrana za przesyłkę była wyższa niż kwota rzeczywiście zapłacona, to nadwyżka byłaby przychodem stanowiącym podstawę opodatkowania podatkiem VAT.

VAT- ile podatku zapłacę - czytaj dalej

W interpretacji dyrektor KIS przypomniał, że podstawa opodatkowania podatkiem VAT nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Wnioskujący takiej ewidencji nie prowadzi, dlatego środki pieniężne przekazywane przez kupującego, a stanowiące koszt przesyłki, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dyrektor KIS zaznacza również, że sprzedający powinien mieć podpisaną umowę z firmą obsługującą przesyłki zawartą w imieniu i na rzecz Kupującego.

Równocześnie dyrektor KIS zauważył, że jeśli informacja zamieszczana na portalach odzwierciedla rzeczywistą sytuację (a więc przedsiębiorca faktycznie zawiera, w imieniu i na rzecz kupującego, umowę z przewoźnikiem na dostawę towaru), to koszty przesyłki ponoszone przez kupującego mogłyby nie zwiększać podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży towaru, gdyby przedsiębiorca prowadził ewidencję takich wpływów.

Pełnomocnictwo pocztowe - Poczta Polska S.A.

Żródło: interpretacja indywidualna 0114-KDIP1-3.4012.344.2023.4.KP z 22 sierpnia 2023 r.